เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหัวนา

รหัสวัด
2710103004

ชื่อวัด
วัดหัวนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
4/5

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ปากแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 647

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:20:13

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:09:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แต่ก่อนเป็นป่าเขาและตั้งเป็นสำนักสงฆ์หัวนา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีพระครูกาญจนมงคลเขต(บาง สนฺตจิตฺโต) น.ธ.เอก เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ สำนักสงฆ์หัวนา เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๒๒ โดยช่วงนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งสมณะศักดิ์ และต่อมาพระครูกาญจนมงคลเขต ท่านก็ได้บุกเบิกและร่วมมือกันกับชาวบ้านพัฒนาสำนักสงฆ์หัวนานี้เรื่อยมา จนได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดเมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๓๗ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวนา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๓๗ ทะเบียนบ้านของวัดหัวนาเลขรหัสประจำบ้าน ๗๑๐๑-๐๓๗๐๐๑-๔ รายการที่อยู่ ๔/๕ หมู่ที่ ๖ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ชื่อวัดหัวนา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ส่วนจุดเด่นหน้าวัดได้แก่พระขาวองค์ใหญ่ อยู่หน้าวัด และได้สร้างพระอุโบสถตลอดเรื่อยมาจนจัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๙ ม.ค.๒๕๕๕ และทำเหรีญพระครูกาญจนมงคล(หลวงพ่อบาง สนฺตจิตโต)แจกในงาน และเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกและเป็นรุ่นเดียวแจก จนมาถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๕ พระครูกาญจนมงคลเขต ท่านก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบ
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : จุดเด่นหน้าวัด (3.93 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : อุโบสถ (3.73 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ในอุโบสถ (4.01 mb)

รายการพระ

พระมหาบุญรอด มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสถาพร อินฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระสมคิด กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระสำอางค์ ธมฺมรโส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระประสาน ฐิตสีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระจำรัส กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระธวัชชัย ชยนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระเรวัตร กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระพัทธ์พีราดนย์ โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระธงชัย จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระจำรูญ โกสโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระมานะ นาควณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

พระอัมพร โสตฺถิโก

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด