เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์อ่างหิน

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์อ่างหิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านอ่างหิน

เลขที่
565

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังไผ่

เขต / อำเภอ
ห้วยกระเจา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71170

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
098-5059719

จำนวนเข้าดู : 235

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:09:27

ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 10:10:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักสงฆ์โดยสังเขป
 

  สำนักสงฆ์อ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2500
  ความเป็นมาของสำนักสงฆ์อ่างหิน มีญาติโยมใจดีเห็นว่าที่ดินผืนนี้น่าจะสามารถทำประโยชน์
  ในพระพุทธศาสนาได้ จึงมีความดำริให้ยกเป็นที่อภัยทานให้พระภิกษุมาพักอาศัย เดิมที่นี้เป็นที่
  แห้งแล้งมากและเปลี่ยนเจ้าสำนักบ่อยหลายรูป ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับโดยมีแกนนำที่
  คอยดูแลการก่อสร้างคือ กำนันบัว เป็นแกนนำในการก่อสร้าง

     
 

รายการพระ

พระครูใบฎีกาสุคิน ธมฺมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด