เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาช่องพัฒนาราม

รหัสวัด
02710511006

ชื่อวัด
วัดเขาช่องพัฒนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองเกวียนหัก

เลขที่
99

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เขาสามสิบหาบ

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
17 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
Id : chok.b67

มือถือ
0649595193,0861616167

โทรศัพท์
034692587

อีเมล์
khaochongchokdee@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 935

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:43:47

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:20:13

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาช่องพัฒนารามเดิมชื่อว่าวัดเขาช่องสัมฤทธิ์ธารามโดยมีพระอธิการเลี้ยงเป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่เชิงเขาเริ่มก่อตั้งเมื่อสมัยปี 2497 โดยชาวบ้านมีความยากลำบากในการเดินทางไปทำบุญเพราะในเขตตำบลเขาสามสิบหาบจะมีเพียงแค่วัดเขาสามสิบหาบเพียงวัดเดียว ซึ่งไกลจากหมู่บ้านเขาช่องทางชาวบ้านได้คิดที่จะสร้างวัดโดยใช้เนื้อที่ของคุณโยมศรีไพร แตงยังที่ร่วมบริจาคให้กับทางวัดต่อมาทางวัดขาดเจ้าอาวาสดูแลโดยมีพระครูปลัดเฉลิม โชติกโรเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมสหธรรมิกที่วัดเขาช่องนี้และได้ทำการบูรณะและสร้างวัดทำให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด