เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนาใหม่

รหัสวัด
02711302003

ชื่อวัด
วัดนาใหม่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านนาใหม่

เลขที่
128

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังไผ่

เขต / อำเภอ
ห้วยกระเจา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71170

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 533

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:49:02

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:34:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโดยสังเขป
     วัดนาใหม่ ตั้งอยู่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ไม่มากนักอาชีพหลัก
ทำไร่ทำนา แต่ขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยจากแหล่งน้ำจากธรรมชาติ (น้ำฝน)
     วัดนาใหม่นี้สร้างโดยหลวงพ่อเป้  เปสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดวังศาลาได้มาสร้างทิ้งไว้ก่อนแล้ว ต่อมาท่านอาจารย์สุนทร  กาญฺจโป จึงมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนาใหม่แห่งนี้และได้ทำการก่อสร้างพัฒนาใหม่จนเจริญมาจนพอสมควรได้มาจำพรรษาอยู่ประมาณ ๙ พรรษา จึงได้มรณภาพลงต่อจากนั้นก็มีพระภิกษุมายูเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบต่อกันมาโดยตลอดที่ได้ขาดพร้อมทั้งได้ทำการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมมาโดยตลอด และได้มีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในปี ๒๕๔๙

รายนามเจ้าอาวาสวัดนาใหม่
   ๑. หลวงตาเป้  เปสโร                  เป็นผู้เริ่มสร้าง
   ๒. พระอาจารย์สุนทร  กาญฺจโป    พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๙๐
   ๓. พระอาจารย์อภินันท์                พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๙
   ๔. พระอธิการโกวิท  โกวิโท         พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๑๙
   ๕. พระสมุห์วิชัย  วณฺโณ              พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐
   ๖. พระอธิการทองย้อย  วชิโร        พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๔๒
   ๗. พระปลัดสุวรรณ  อุปสนฺโณ       พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๐
   ๘. พระครูวินัยธรไพฑูรย์  วชิรสุวณฺโณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูวินัยธรไพฑูรย์ วชิรสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสุทิน จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด