เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสายัณห์ ขาวผ่องอำไพ

ฉายา
สุจิณฺณธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลสัมปทวน

จำนวนเข้าดู : 144

ปรับปรุงล่าสุด : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 22:17:23

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:10:26

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
    
พระสายัณห์ นามสกุล  ขาวงผ่องอำไพ ฉายา สุจิณณฺธมฺโม
๒. วัน เดือน ปีเกิด 
     วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๑๙
๓. บ้านเลขที่
    ๑ หมู่ ๔ ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัศรี จังหวัด นครปฐม
๔. ตำหนิ
    นิ้วชี้ซ้าย
๕.วันที่อุปสมบท
   
 วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖. พระอุปัชฌาย์ 
     พระครูมงคลสิริชัย
๗. เลขที่ใบสุทธิ 
     ๑/๒๕๕๙

๙. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
     นักธรรมชั้นเอก ปีที่ได้ ๒๕๖๐
๑๐. วุฒิการศึกษาทางโลก(สูงสุด)
       
ชั้นมัธยม ศีกษา ปีที่ ๖ สถาบันการศึกษา  โรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา  ปีที่จบ พ.ศ. ๒๕๓๘
๑๑. คุณสมบัติ
       คระกรรมการผู้ช่วยงานการศีกษา และเผยแผ่  เลขา เจ้าคณะตำบล สัมปทวน
๑๒.  พระกรรมวาจาจารย์   พระมหาไพศาล  โฆสธมฺโม
๑๓.  พระอนุสาวนาจารย์    พระครูสังวรสาธูวัตร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา