เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูศิริวรรณโสภิต ทับเที่ยง

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดธารน้ำร้อน
เป็นเจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต๒

จำนวนเข้าดู : 345

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:28:58

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:29:24

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูศิริวรรณโสภิต
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย