เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองขอนเทพพนม

รหัสวัด
02711202001

ชื่อวัด
วัดหนองขอนเทพพนม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มกราคม ปี 2551

ที่อยู่
วัดหนองขอนเทพพนม

เลขที่
3

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลาไหล

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
33 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

Line
0895473303

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0879346123, 0895473303

อีเมล์
nongkhonthep2020@gmail'com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 2515

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:38:37

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:06:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองขอนเทพพนม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา อานาเขตทิศเหนือ จดที่ดินนายจุก และวัดเทพมงคล ที่ห่างออกไป ๓ กิโลเมตร ทิศใต้ จดทางสาธารณะ มีวัดหนองปลาไหล ห่างกัน ๕ กิโลเมตร ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ มีวัดทุ่งกระบ่ำ ตั้งอยู่ห่างออกไป ๖ กิโลเมตร ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ มีวัดห้วยหวาย ห่างออกไป ๗ กิโลเมตร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๗ เมตร ยาว ๔๐ เมตร กุฎิ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๓๐๓ หลัง โรงทาน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ห้องน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑๗๔ ห้อง พระอุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เจดีย์ กว้าง ๒๑ เมตร สูง ๓๐ เมตร หลวงปู่ขาว ๑ องค์ พระโพธิสัตว์กวนอิม ๒ องค์ พระพุทธรูปปางต่างๆ ๘ จุด โดม ๑ หลัง เมรุ ๑ หลัง กุฎิที่พักรวมแยกชายหญิง ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง สาลาจัตุรมุข ๑ หลัง ศาลาอุกฤษ ๑ หลัง สำนักงานวัด ๑ หลัง ซุ้มประตู ๒ ที่ หลังคาอเนกประสงค์ ๑ หลัง
        วัดหนองขอนเทพพนม ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๘๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระถม ปิยะธโร พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๑ รูปที่ ๒ พระอุทัย พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ รูปที่ ๓ พระสนิท พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕ รูปที่ ๔ พระวิระ กตฺธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ รูปที่ ๕ พระครูภาวนาธรรมโชติ (ศรี ธมฺมโชโต) พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน
        วัดหนองขอนเทพพนม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ ๗

รายการพระ

รุ่งสุรีย์ พุกสวัสดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

พระสมุห์สมจิตร ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

ทศพล สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

ชูชาติ ฐานากโร

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-10-2564

จิณณธนาพัฒน์ ณัฏฐ์ศุภโชค

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

นิรันดร์ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สมถงิล สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2566

ปรีชา ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

มานพ ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

เฉลิมพล จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

วีรยุทธ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

พลวัฒน์ ชมภู่

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ณัฐพร วงจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุคนธา บุญญะระตานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุดใจ เจริญภาพ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สารัท จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ห่ง วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

พรปวีณ์ เกิดกิจไชย

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

พิมพ์ กันใส

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ศิริพร โตสัมพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

อนุภา พิรศุทธิกมล

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุรีย์ ภู่สุด

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

อนงค์ ศรีพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

รวีวรรณ บัวปรอท

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สำเนียง ครเอี่ยม

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุปราณี ทศภา

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ลูกคิด อ่อนใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ฉลวย แซ่อื้อ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ชมัยพร สุขเกตุ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ชะบา อินทรโฆษิต

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สำเนียง ชีพไธสง

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ฉวีวรรณ จันทโชติ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

กัญญพัชร วรโชติธีระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

เบ็ญจา คงทาน

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

กลม สุจริต

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

อารีย์ หมดทุกข์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

นวพร จรูญรัศมีโรจน์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ปราณี รอดคลองตัน

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ทองสุข สีโยธะ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ขนิษฐา ไกรศรีสมบัติ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สกุนา มาลัยทอง

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สวาท ขำสุวรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

จรินทร์ ขันทองดี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุทธิศักดิ์ ชัยนาม

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

เตือนใจ เอี่นมศรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

หทัยพัชร์ โชติธนาภัทร์กุล

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ประนอม พลอยเกลี้ยง

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

ทองดี แหลมภูตา

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สุพันธ์ ธมฺมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

สมรักษ์ คุตะพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2564

เทอดภูมิ ศรีแดงเกตุ

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2564

ชูชีพ ชยานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2564

แล แสนคำ

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2564

วินัย อ่อนนิ่ม

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2564

มาลัย หงษ์โต

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2564

ดาวเรือง สอนไข่

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2564

พระจัตุรงค์ สุฐิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระชินวัฒน์ อภิชฺชโว

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระจตุรงค์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระองอาจ อชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระเดชณรงค์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระกฤษดา ภทฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระจิตตริน อาภทฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระพิเชษฐ์ ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

พระพัทธพล เขมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

เปิดดู 178 ครั้ง

เจดีย์บรรจุพระบ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

เปิดดู 481 ครั้ง

พรพุทธรูปหลวงปู...

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

เปิดดู 128 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

เปิดดู 133 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด