เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปรังกาสี

รหัสวัด
02710701003

ชื่อวัด
วัดปรังกาสี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2445

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มกราคม ปี 2551

ที่อยู่
วัดปรังกาสี

เลขที่
100

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
323

แขวง / ตำบล
ท่าขนุน

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
70 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

มือถือ
089-8376068

อีเมล์
watprangkase56@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์การเรียนศูนย์วิจัยตำบลท่าขนุน
เป็นพิพิธภัณฑ์

จำนวนเข้าดู : 797

ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน พ.ศ. 2567 10:21:24

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:02:40

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

            วัดปรังกาสี  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๓  บ้านปรังกาสี  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ  ๗๐ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์  ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์  ทิศตะวันออกติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินสายกาญจนบุรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำแควน้อย  มีเนื้อที่ดินจำนวน ๓ แปลง  รวมเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา  โฉนดเลขที่ ๒๕๖๐,๒๕๖๑,๖๖๓๘ พื้นที่วัดเป็นที่ราบต่ำ  มีอาคารเสนาสนะดังนี้
-           อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร   สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗  ลักษณะทรงไทย  หลังคาสามชั้น  มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ บานประตูหน้าต่างแกะสลักลายไทย  ทาสีทอง
-           ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๖ เมตร  ยาง ๓๒ เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕   ลักษณะทรงไทย  เป็นอาคารไม้สองชั้น
-           กุฏิสงฆ์  กว้าง  ๑๒ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒ ชั้น
-           หอระฆัง   สร้างเมื่อพ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นอาคารคอนกรีตสูง ๓ ชั้น   ลักษณะทรงไทยมีช่อฟ้า ใบระกา  หน้าบันประดับด้วยกระจกสีเขียว 
-           ศาลาปฏิบัติธรรม  กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
-           ฌาปนสถาน   กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๖๒ ลักษณะทรงไทย
 วัดปรังกาสี  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์  ประมาณ  พ.ศ. ๒๔๔๕  สมัยนั้นเป็นตำบลปรังกาสี  มีกำนันชื่อกำนันผาจอง พระขรรค์แก้ว   ผู้ใหญ่เกรงโท่  ศรีสังข์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   เป็นผู้มีศรัทธาได้รวมชาวบ้านกะเหรี่ยงได้สร้างวัดปรังกาสี  วัดนี้เป็นวัดที่มีพระกะเหรี่ยงจำพรรษารูปแรก  คือพระม่องธง  ในปีพ.ศ. ๒๔๗๗  ได้สร้างเจดีย์บนยอดเขาจนเป็นปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านปรังกาสีในปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระสมหมาย คมฺภีโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ปิยะพงศ์ ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

อุตสาหะ ธมฺมิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระนิมิต อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระละ วิทิโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระไกรศร ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

สามเณรโชติกันต์ แก้วประเสริฐ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

สามเณรอนุสรณ์ ภมรพล

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

สามเณรชาติ -

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

สามเณรจังจัง -

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

สามเณรธเนศ -

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

สันติสุข -

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

ทิวา -

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธาน พระพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

เปิดดู 934 ครั้ง

วิหารพระสิวลี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

เปิดดู 1575 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาอุปสมบท

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด