เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาดิน

รหัสวัด
02720204003

ชื่อวัด
วัดเขาดิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดเขาดิน

เลขที่
75

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
สุพรรณ-สิงบุรี

แขวง / ตำบล
เขาดิน

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา

Line
ศิษย์วัดเขาดิน

Facebook
คลิกดู

มือถือ
095-4949393

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 2776

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:28:21

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 10:04:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาดิน

� � � ��ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาดิน เลขที่ 75 หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่1 งาน 93 ตารางวา ทิศเหนือ จดที่ดิน นายทวน มุสิกะ ทิศใต้ จดถนน รพช.และที่ดิน นายฟ้อน คล้ายขำ ทิศตะวันออก จดถนน รพช. ทิศตะวันตก จดลำน้ำท่ามะนาว อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กว้าง 11.65 เมตร ยาว 17.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, ศาลาการเปรียญ กว้าง 21 เมตร ยาว 33 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, หอสวดมนต์� กว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2518 เป็นอาคารไม้, กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 9 เมตรยาว 9 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก, ฌาปนสถาน 1 หลัง, อุโบสถ กว้าง 11.65 เมตร ยาว 17.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2554 , อาคารสำนักปฏิบัติธรรม คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2557,ปูชนียวัตถุ มี พระประธานประจำอุโบสถและวิหาร 2 องค์ พร้อมพระโมคคัลลา-พระสารีบุตร
������������ วัดเขาดิน ตั้งเมื่อ พ.ศ 2521 ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดคือ นายเทียบ เหมือนแก้ว, นายผาด เหมือนแก้ว ผู้บริจาคที่ดิน, นายจำรัสเหมือนแก้ว, นายหยด เหมือนแก้ว, นายโปร่ง สุดสงวน, นายยวน โสขุมา,นายน้อม รอดไผ่,นายชื้น น้ำดอกไม้,นายไล้ เหมือนแก้ว,นายหล่อ เหมือนแก้ว,นายทวี เหมือนแก้ว,นายสนิท เทียนเบ็ญจะ,นายสิริ ทองเครือ,นายจุน สว่างศรี, และราษฎรบ้านเขาดิน บ้านบางคาง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ตามมติของมหาเถรสมาคม การบริหารและการปกครอง มีหัวหน้าที่พักสงฆ์เท่าที่ทราบนาม 4 รูปคือ 1 พระไสว,2 พระประดิษฐ์,3 พระเสงี่ยม,4 พระเชื้อ,แล้วมีเจ้าอาวาสรูปแรก พระครูสถิตย์ธรรมโชติ พ.ศ 2521 ถึง 2538,รูปที่ 2 พระอธิการชัชวาล มีรักษาการเจ้าอาวาส อีก 2 คือ 1 พระสำลี 2 พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ ถึง พ.ศ. 2546 ได้เจ้าอาวาสรูปที่ 3 คือพระครูสิริสิกขการ เป็นเจ้าอาวาสถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสิริสิกขการ อภิกาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระณัฐภัทร ณฏฺฐภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระเดชา สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระละออ อิทฺธิสิทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญเที่ยวมาเนคิเนโกะแลนด์ วัดเขาดิน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู 2935 ครั้ง

อะไรที่เป็นบุญ นิดหน่อยก็ทำไป

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 181 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด