เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธารนํ้าร้อน

รหัสวัด
02710703001

ชื่อวัด
วัดธารนํ้าร้อน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน ตุลาคม ปี 2543

ที่อยู่
31/5

เลขที่
-

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หินดาด

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
92 ไร่ 4 งาน 145 ตารางวา

มือถือ
0839050567

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 406

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 01:16:47

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:50:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดธารน้ำร้อน
ตั้งอยู่ที่บ้านกุยมั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา
อาณาเขต ทิศเหนือ จดภูเขา ทิศใต้ จดลำห้วยกุยมั่ง ทิศตะวันออก จดที่นายดัง พูนสวัสดิ์ ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว และ
พระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ อีก ๖ องค์

วัดธารน้ำร้อน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ชาวบ้านเรียกว่า วัดกุยมั่ง ผู้บริจาคที่ดินในการสร้างวัด ดือ นายตะเวียเอ่ง
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระประป่วน พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๑
รูปที่ ๒ พระพวง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๔
รูปที่ ๓ พระการเกศ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระอรุณ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๘
รูปที่ ๕ พระบุญมา พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑
​รูปที่ ๖ พระใบฎีกาสำเริง พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕
รูปที่ ๗ พระครูอนุรักษ์กาญจนาธาร พ.ศ. ๒๔๒๕-
ปัจจุบันมีพระครูสิริวรรณโสภิต เป็นเจ้าอาวาส

รายการพระ

พระครูศิริวรรณโสภิต ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาสมพล จนฺทรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดธารน้ำร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

เปิดดู 1742 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด