เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพมงคล

รหัสวัด
02711202007

ชื่อวัด
วัดเทพมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน ปี 2553

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน ปี 2553

ที่อยู่
บ้านเทพมงคล

เลขที่
1/1

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลาไหล

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
24 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0898187781

จำนวนเข้าดู : 518

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:07:14

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:08:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ก่อสร้างขึ้นโดยพระครูวิโรจน์กาญจนากร โดยมีเจ้าภาพ คุณลิ้นจี่ สังข์ปาน ได้ถวายที่ดินในการสร้างวัดเทพมงคล มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๒๔ ไร่ เศษ และชาวบ้านวัดเทพมงคล และชาวบ้านพยอมงาม พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เพื่อให้เป็นที่สร้างวัดสำหรับบำเพ็ญกุศล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนประจำหมู่บ้าน โดยตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่า "วัดเทพมงคล" 
ในเบื้องต้นได้ก่อสร้างขึ้นเป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ และวัดเทพมงคลโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน                   วัดเทพมงคลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓                                                                                                              โดยมีพระครูวิโรจน์กาญจนากร เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานสงฆ์วัดเทพมงคล มาจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูวิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

สมคิด ญาณสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

วาสนา จำปานิล

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

ประเทือง ฐิตะธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

จีรศักดิ์ อู่ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

เจตสฤษฎ์ เกลี้ยงประเสริฐ

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

อำนาจ กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

สำรวย ถุงเงินโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

สิทธิชัย

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด