เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนางาม

รหัสวัด
02711002003

ชื่อวัด
วัดนางาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโสน

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 337

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 06:09:04

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 19:41:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดนางาม ตั้งอยู่ที่บ้านนางาม ถนนหนองฝ้าย-สระกระโจม หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองโสน อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศใต้ จดที่ดินนายสมนึก ทิศตะวันออก จดที่ดินนายเลื่อน ทิศตะวันตก จดที่ดินนางทองสุข อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลา การเปรียญกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓9 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว จํานวน ๑ องค์
วัดนางาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ชาวบ้านนางามร่วมกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ บําเพ็ญบุญประจําหมู่บ้าน ผู้นําสร้างคือ นายพริ้ง แป้นเขียว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระสมหวัง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๕๐๐
รูปที่ ๒ พระบุญเลิศ สิริวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๔
รูปที่ ๓ พระนิพนธ์ สิริจนฺโท พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๓๑
รูปที่ ๔ พระมหาสมบูรณ ถาวโร พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗
รูปที่ ๕ พระครูโสภณกาญจนเขต (พระปลัดประสาร ปสนฺโณ ) พ.ศ. ๒๕๓๘ - รูปปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

รายการพระ

พระครูโสภณกาญจนเขต ปสนฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด