เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ใหม่รางวาลย์

รหัสวัด
02710516002

ชื่อวัด
ใหม่รางวาลย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดใหม่รางวาลย์

เลขที่
ุุ64/4

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าเสา

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
0812948903

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 635

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:38:24

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:43:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดใหม่รางวาลย์  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ /๔   บ้านรางวาลย์ หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าเสา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๑๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  ศาลาการเปรียญ  หอสวดมนต์  ศาลาเอนกประสงค์   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
         วัดใหม่รางวาลย์  ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๗  ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดคือ นายอวน  ช่วยดี นายทองหยิบ  ผงอยู่  นายจำปี  อุมบล นายเชน พรหมสวัสดิ์ นายขิน สุดใจ  ได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อนำไปซื้อที่ดินสร้างวัด  
          การบริหารการปกครอง   มีเจ้าอาวาสคือ พระครุสันทัศน์กาญจนาภรณ์   พ.ศ. ๒๕๓๗    พระครูปัญญาวชิรกาญจน์  ดำรงเป็นเจ้าอาวาสต่อมาจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปัญญาวชิรกาญจน์(มหาศักดา) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด