เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์อาศรมปัทมะประภาสุชาโต

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์อาศรมปัทมะประภาสุชาโต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
สำนักสงฆ์อาศรมปัทมประภาสุชาโต บ้านท่าเตียน

เลขที่
121

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไทรโยค

เขต / อำเภอ
ไทรโยค

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71150

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0924468998

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 365

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มกราคม พ.ศ. 2565 14:45:51

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:51:31

 
 
 
 

รายการพระ

พระบุญแต่ง ฉนฺทชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระพงษ์เดช ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

วิทยา ปวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

สมโภชน์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

เชวง อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

นิพนธ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

เล็ก ตรุโน

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

พระสุพจน์ สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระวิปัสสีพระพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 1085 ครั้ง

อุโบสถสำนักสงฆ์...

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

เปิดดู 373 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด