เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดน้อยนางหงษ์

รหัสวัด
02740108003

ชื่อวัด
วัดน้อยนางหงษ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2323

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2429

ที่อยู่
-

เลขที่
27

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าจีน

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
25 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0943508546

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1220

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10:56:13

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:38:21

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดน้อยนางหงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ถนนท่าฉลอม-ธนบุรี ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่วัด ๒๕ ไร่ วัดนี้ตั้งขึ้นมา ๒๐๐ กว่าปีเศษ โดยเริ่มสร้างวัด ในปี พ.ศ.๒๓๒๓ ปลายสมัยธนบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๙ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
วัดน้อยนางหงษ์มีชื่อเดิมว่าวัดตากแดด ( วัดหงษ์บ้าง) ต่อมาพระปลัดเซ่ง (หลวงปู่เซ่ง) ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดตากแดด เป็นวัดน้อยนางหงษ์ แล้วได้ก่อสร้างอุโบสถในปี พ.ศ.๒๔๒๐ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๒๙ ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑ พระอธิการทัน 
๒ พระปลัดเซ่ง (หลวงปู่เซ่ง)
๓ พระอธิการทัน
๔ พระอธิการชุ่ม(หลวงปู่ชุ่ม)
๕ พระอธิการบาง  ๖ พระครูสาครธรรมกิจ ๗ พระครูสาครสุตกิจ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (4.4 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสาครสุตกิจ นรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระครูสมุห์วิเชียร วชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2565

พระนฤพนธ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

พระเกลื่อน เตชธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2566

พระสุทธิชัย ภทฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

พระสมยศ ปนาโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระชาญวิทย์ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระนิคม ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

สามเณรวรยุทธ เมขุนทด

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระภัทธิพล ฐานปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระณัฐพงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1074 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ป้อมโบราณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 75 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด