เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาอานนท์ แซ่ก๊วย

ฉายา
อตฺถโกวิโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
61 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

จำนวนเข้าดู : 141

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 22:01:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:43:14

 
 
 
 

ประวัติ

๑ ชื่อ
        พระมหาอานนท์    ฉายา อตฺถโกวิโท   อายุ ๖๐   พรรษา  ๓๘  วิทยฐานะ  ปธ ๗  นธ เอก
        วัดธรรมศาลา   ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
๒.สถานะเดิม
        ชื่อ อานนท์   นามสกุล  แซ่ก๊วย  เกิดวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕  
        บิดาชื่อ เหรียญกี่   แซ่ก๊วย   มารดา  นางท้อ   แซ่ลี้  ตำหนิ เกิดบ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ ๔ ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
๓.บรรพชา
        เมื่อวันที่   10   กรกฏาคม   2526 โดยมี พระครูปลัดสมศักดิ์  สนฺตจิโต   วัดธรรมศาลา  เป็นพระอุปัชฌาย์   
๔.อุปสมบท
        เมื่อวันที่   10 กรกฎาคม 2526   ณ พัทธสีมา วัดธรรมศาลา   
        พระครูปลัดสมศักดิ์    สนฺตจิตโต  วัดธรรมศาลา              เป็นพระอุปัชฌาย์
        พระครูวิจิตรนันทคุณ                 วัดไร่เกาะต้นสำโรง      เป็นพระกรรมวาจาจารย์   
        พระอาจารย์สุชิน ธมฺเมสโก         วัดธรรมศาลา              เป็นพระอนุสาวนาจารย์  
๕.วิทยฐานะ
      พ.ศ.  ๒๕๒๘   สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมศาลา
      พ.ศ.  ๒๕๓๓   สอบได้เปรียญธรรม  ๗  ประโยคสำนักเรียนสหศึกษาบาลี
      พ.ศ.  ๒๕๔๕   สอบได้ปริญญาตรี พธบ มจร
      พ.ศ.  ๒๕๔๒   เป็นพระวิปัสสนาจารย์
 ๖.งานปกครอง 
     พ.ศ. ๒๕๔๖    เป็นพระกรรมวาจาจารย์

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2526
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย