เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางหญ้าแพรก

รหัสวัด
02740117002

ชื่อวัด
วัดบางหญ้าแพรก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2375

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม ปี 2542

ที่อยู่
วัดบางหญ้าแพรก

เลขที่
92

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางหญ้าแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
46 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034497795

อีเมล์
bypsamutsakorn@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1522

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:33:14

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:28:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ประมาณว่าสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ ๑๗๖ ปีเศษ  หลักฐานการตั้งวัดเท่าที่สืบค้นได้เมื่อพ.ศ.๒๓๗๕ สัณนิษฐานว่าชาวมอญ(รามัญ)เป็นผู้สร้าง จึงมีรูปหงษ์เป็นสัญลักษ์รอบๆ บริเวณวัดทั่วไปเป็นหมู่บ้านของชาวมอญ รามัญ เจ้าอาวาสส่วนมากเป็นชาวรามัญ   กล่าวกันว่าแต่เดิมวัดนี้เป็นที่จารึกอักขระภาษามอญลงในใบลานเป็นพระอภิธรรมคัมภีร์ เป็นที่เทศนาสอนประชาชนบ้าง ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีเจ้าอาวาสวัดรามัญในเขตจังหวัดสมุทรสาครประชุมกันเพื่อสะสางหนังสือเก่าแก้ไขให้ถูกต้อง และจารลงในใบลานทุกปีตลอดมา งดทำไปในปี  พ.ศ. ๒๕๓๐

วัดบางหญ้าแพรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๔๖ เมตร
วัดมีเกจิอาจารย์ คือ พระครูอุทัยธรรมสาคร(หลวงพ่อมาลัย) อดีตเจ้าอาวาส/อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉลอม ปัจจุบันพระครูสมุห์เสรี  ญาณทีโป ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัด มีลำดับดังนี้
รูปที่ ๑ อาจารย์เฒ่า     
รูปที่ ๒ อาจารย์แยะ       
รูปที่ ๓ พระอุปัชฌายะล่าย             
รูปที่ ๔ พระอธิการสาคร             
รูปที่ ๕ พระครูสาครอรรถโกวิท(จำนงค์  ปุณณริโก ป.ธ.๓) 
รูปที่ ๖ พระครูอุทัยธรรมสาคร(หลวงพ่อมาลัย  อุทโย เกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉลอม  
รูปที่ ๗  พระครูสมุห์เสรี  ญาณทีโป ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปัจจจุบัน   
   


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงสีมา (602.4 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสมุห์เสรี ญาณทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระมหาสุริยนต์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระเต็ก ธมฺมคุตโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระนุกูล อภินันโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

พระฝน ปญฺญาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระวัชรวิทย์ ถิรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอรัญธรรม ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-06-2565

พระสมศักดิ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระสิทธิชัย สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอำนวย ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระหงวน ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2564

พระเฉลียว สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2564

พระนพณัฐ จาครโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-06-2565

พระชโลม อาภธฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระจักราวุธ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระอโนชัย อาภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด