เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางหญ้าแพรก

รหัสวัด
02740117002

ชื่อวัด
วัดบางหญ้าแพรก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2375

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน ธันวาคม ปี 2542

ที่อยู่
วัดบางหญ้าแพรก

เลขที่
92

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางหญ้าแพรก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
46 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034497795

อีเมล์
bypsamutsakorn@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 660

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 13:33:14

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:28:29

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ประมาณว่าสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ มีอายุประมาณ ๑๗๖ ปีเศษ  หลักฐานการตั้งวัดเท่าที่สืบค้นได้เมื่อพ.ศ.๒๓๗๕ สัณนิษฐานว่าชาวมอญ(รามัญ)เป็นผู้สร้าง จึงมีรูปหงษ์เป็นสัญลักษ์รอบๆ บริเวณวัดทั่วไปเป็นหมู่บ้านของชาวมอญ รามัญ เจ้าอาวาสส่วนมากเป็นชาวรามัญ   กล่าวกันว่าแต่เดิมวัดนี้เป็นที่จารึกอักขระภาษามอญลงในใบลานเป็นพระอภิธรรมคัมภีร์ เป็นที่เทศนาสอนประชาชนบ้าง ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีเจ้าอาวาสวัดรามัญในเขตจังหวัดสมุทรสาครประชุมกันเพื่อสะสางหนังสือเก่าแก้ไขให้ถูกต้อง และจารลงในใบลานทุกปีตลอดมา งดทำไปในปี  พ.ศ. ๒๕๓๐

วัดบางหญ้าแพรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๔๖ เมตร
วัดมีเกจิอาจารย์ คือ พระครูอุทัยธรรมสาคร(หลวงพ่อมาลัย) อดีตเจ้าอาวาส/อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉลอม ปัจจุบันพระครูสมุห์เสรี  ญาณทีโป ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสที่ปกครองวัด มีลำดับดังนี้
รูปที่ ๑ อาจารย์เฒ่า     
รูปที่ ๒ อาจารย์แยะ       
รูปที่ ๓ พระอุปัชฌายะล่าย             
รูปที่ ๔ พระอธิการสาคร             
รูปที่ ๕ พระครูสาครอรรถโกวิท(จำนงค์  ปุณณริโก ป.ธ.๓) 
รูปที่ ๖ พระครูอุทัยธรรมสาคร(หลวงพ่อมาลัย  อุทโย เกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ) อดีตเจ้าคณะตำบลท่าฉลอม  
รูปที่ ๗  พระครูสมุห์เสรี  ญาณทีโป ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปัจจจุบัน   
   


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงสีมา (602.4 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระเต็ก ธมฺมคุตโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระครูสมุห์เสรี ญาณทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระนุกูล อภินันโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

พระฝน ญาณทีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระวัชรวิทย์ ถิรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอรัญธรรม ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-06-2565

พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระสมศักดิ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระพีรวิชญ์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระสิทธิชัย สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระมหาสุริยนต์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอำนวย ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระหงวน ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2564

พระเฉลียว สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-12-2564

พระนพณัฐ จาครโต

ข้อมูลเมื่อ : 31-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-06-2565

พระชโลม อาภธฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2566

พระชาญชล สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

พระณัฐพงษ์ สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระจักราวุธ อภิปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระปองกานต์ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระสุภาพงษ์ ฐิติโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระธนชิต ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระนนทกร ขนฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระจิรายุ อุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระอโนชัย อาภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น