เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไร่เกาะต้นสำโรง

รหัสวัด
02730103002

ชื่อวัด
วัดไร่เกาะต้นสำโรง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พระประโทน

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1432

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 12:18:37

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:14:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

                                                   ประวัติวัดไร่เกาะต้นสําโรง
       ตั้งอยู่เลขที่ ๒-๕๔ หมู่ที่ 4 ตำบลพระประโทนอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐โทร. ๐๓๔-๒๕๒๙๓๐
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
       วัดไร่เกาะต้นสำโรงเป็นวัดราษฎร์สังกัด คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายพื้นที่ตั้งวัดมี ๑๔ ไร่ ๒ งาน๒๖ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๓๗๓ มีอาณาเขตดังนี้คือ
                                                            ทิศเหนือ           จดคลองเจดีย์บูชา
                                                            ทิศใต้               จดที่ดินโฉนดเลข ที่ ๕๗,๑๔๒,๑๔๓,๑๓๕,๒๒๗
                                                            ทิศตะวันออก      จดที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗,๒๒๗
                                                            ทิศตะวันตก        จดที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๕,๑๔๒,๑๔๓
ความเป็นมาแต่เดิม
       วัดไร่เกาะต้นสำโรงเดิมมีชื่อว่าวัดเกาะปทุม หรือวัดใน่เกาะ เพราะที่ตั้งวัดมีคลองล้อมรอบเป็นเกาะและมีดอกบัวขึ้นตามคลองมากมายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ในบริเวณแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพื้นที่บริเวณแถบนี้ใช้เป็นที่ทำไร่ทำสวนปลูกต้นคราม (ต้นครามที่ใช้ย้อมผ้า) พวกชาวจีนจึงเรียกวัดนี้ว่าในเกาะ
ซึ่งหมายถึงเกาะแห่งดอกบัวหรือดอกปทุมเพราะคำว่า“ ใน” ภาษาจีนแปลว่าดอกบัวหรือดอกปทุมบวกกับคำว่า“ เกาะ” จึงเป็น วัดเกาะปทุมหรือวัดใน่เกาะตามสำเนียงการพูดของชาวบ้านแถบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน   
       กาลต่อมาคลองเริ่มตื้นเขินดอกบัวก็มีน้อยลง แต่ต้นสำโรง (ไม้ยืนต้น) มีจำนวนมากล้วนแต่มีอายุหลายปีและมีต้นสำโรงต้นหนึ่งใหญ่โตมากแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นที่ร่มรื่นจนชาวบ้านเชื่อกันว่ามีรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่ จึงได้ตั้งศาลขึ้นให้และประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบทั่วไปเป็นที่ทำได้จึง ทำให้ชื่อของวัดเปลี่ยนจากวัดเกาะปทุมหรือวัดใน่เกาะมาเป็นวัดไร่เกาะต้นสำโรงจวบจนตราบเท่าทุกวันนี้
ลำดับเจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นโรง
       ในครั้งแรกที่ทำการก่อสร้างวัดนี้มีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มีคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์รอนแรมมาพักอาศัยบำเพ็ญเพียรภาวนาเพราะว่ามีศาลาที่พักซึ่งสร้างไว้เมื่อคราวที่มีการขุดคลองเจดีย์บูชา แต่เป็นการแวะพักแรมชั่วคราวเพียงระยะสั้น ๆ โดยไม่มีการจดบันทึกไว้ เป็นหลักฐานจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่ามีพระภิกษุสงฆ์รูปใดเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปต่อมาจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงได้มีการรวบรวมหลักฐานจากคนเฒ่าคนแก่ในบริเวณนั้นที่พอจะเชื่อถือได้บอกเล่าสืบต่อกันมาและยืนยันเป็นหลักฐานได้ตั้งแต่ปีที่มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบันได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นสำโรงลำดับได้ดังนี้คือ
          ๑. หลวงพ่อแสงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สมัยรัชกาลที่ ๕
          ๒. หลวงพ่อเอมไม่มีประวัติ
          ๓. พระวินัยธรจันทร์ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๓
          ๔. พระอธิการสายหยุด พ.ศ. ๒๔๘๓-พ.ศ. ๒๔๙๖
          ๕. พระอธิการพร้อม พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๐๐
          ๖. พระครูสุทธิสุนทร (แฉล้ม กลฺยาโณ) พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๑
          ๗. พระครูสังฆรักษวิชิต พ.ศ. ๒๕๐๑-พ.ศ. ๒๕๑๕
          ๘. พระครูวิจิตรนันทคุณ (อิด อานนฺโท) พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๗
          ๙. พระอธิการปราโมทย์ฐานทินโน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๑
          ๑๐. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
             -พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
             -พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส
             -พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น“ พระครูสุวรรณเมธาภรณ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
             -พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์เขต ๒
             -พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
             -พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพระประโทน
             -พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดูแลแทนร. ก. วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม
 

รายการพระ

พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง) ติกขเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุทธิวิทย์ จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาประมวล คุณสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระมหาถนอม ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมหาไพโรจน์ มหาฉนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระธนา ธนวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสนั่น อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมหาสุธีร์ สจฺจวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมรัตน์ โรจนพโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเยน อินฺทโชติ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระครูวินัยธรสิรวิชญ์ ปุญฺญสิริโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระวีรวัฒน์ ญาณเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาโบรา ภูริเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมหาสอร์ โรจนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาสัจจวัฒณ์ วชิรญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระพงษ์ศิริ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาชาติ ชาตเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระมหาสาเมือน สุนฺทรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระไฉน ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระนิวัฒน์ ปสนฺนจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระยุทธชาติ กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระเหรียญบุญ จิตฺตสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสมปอง ลาภสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระดุสิต จิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด