เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยยาง

รหัสวัด
02711304005

ชื่อวัด
วัดห้วยยาง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน มกราคม ปี 2550

ที่อยู่
บ้านห้วยยาง

เลขที่
999

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระลงเรือ

เขต / อำเภอ
ห้วยกระเจา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71170

เนื้อที่
28 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา

มือถือ
089-9169608

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1185

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กันยายน พ.ศ. 2566 02:13:33

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:46:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโดยสังเขป

          วัดห้วยยาง ตั้งอยู่เลขที่ 999 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 28 ไร่ 1งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 3498 อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดถนนหลวง ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ วัดห้วยยางตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 ได้มีเจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงพ่อไข่ สีลวฑฺฒโน
          เป็นผู้ริเริ่ม ทำการก่อสร้าง มาแต่เริ่มแรก ได้ชื่อว่า วัดห้วยยางเพราะบริเวณที่ตั้งวัด มีลำห้วย และป่ายางมากมาย ปัจจุบันมี พระครูสุกิจกาญจนากร เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (6.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (8.37 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) อินฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด