เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมมาศ เทียมรัตน์

ฉายา
คุณาธิโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

E-mail
tingtvm1234@gmail.com

Line ID
lp tinglee

Facebook
tingtvm

คุณสมบัติ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดประตูด่าน

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:24:42

ข้อมูลเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:34:38

 
 
 
 

ประวัติ

พระอธิการสมมาศ ฉายา คุณาธิโก นามสกุล เทียมรัตน์
เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘ 
ณ บ้านหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา
นักธรรมเอก, ปริญญาตรี
ตำแหน่งการปกครอง
เจ้าอาวาสวัดประตูด่าน
อุปสมบท
พระอุปัชฌาย์ พระราชสีมาภรณ์
พระกรรมวาจาจารย์ พระบุญมา ปภากโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระสุภาะ ปญฺญาวชิโร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2529
มหาวิทยาลัยรามคำแหง