เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์ประจญ สังข์วรรณะ

ฉายา
อรุโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:18:23

ข้อมูลเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:49:01

 
 
 
 

ประวัติ

. ตำแหน่ง
ชื่อ พระสมุห์ประจญ    ฉายา อรุโณ      อายุ ๖๒  พรรษา ๑๘
วิทยฐานะ  น.ธ. เอก  วุฒิทางโลก ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
วัด หัวเขา     ตำบล สระกระโจม  อำเภอ ดอนเจดีย์    จังหวัด สุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ๑. เจ้าอาวาสวัดหัวเขา
                             ๒. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
. สถานะเดิม
ชื่อ นายประจญ    นามสกุล   สังข์วรรณะ   เกิดวันอาทิตย์  ขึ้น ๑๑  ค่ำ   เดือน ๙   ปีระกา  
วันที่  ๒๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๐๐    บิดา  นายเคลื่อน   สังข์วรรณะ   
มารดา  นางอ่อน   สังข์วรรณะ   บ้านเลขที่  ๔๑   หมู่ที่  ๕  ตำบลดอนสมอ  
อำเภอท่าช้าง   จังหวัดสิงห์บุรี  
 
. อุปสมบท
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  แรม  ๑๑  ค่ำ  เดือน  ๖  ปีมะแม 
วัดโบสถ์ดอนลำแพน  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์   พระครูสุวรรณโสภิต        วัดโบสถ์ดอนลำแพน 
ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี                                        
พระกรรมวาจาจารย์  พระสำองค์   กาญฺจโน   วัดโบสถ์ดอนลำแพน 
ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี                                        
พระอนุสาวนาจารย์   พระไพรัช   นาควํโส      วัดโบสถ์ดอนลำแพน 
ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง     จังหวัดสุพรรณบุรี
. วิทยฐานะ
๑. พ.ศ. ๒๕๑๓  จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาลวัดเทวสุนทร  
                     อำเภอบางเขน     จังหวัดพระนคร
๒. พ.ศ. ๒๕๕๘   สอบไล่ได้  น.ธ.เอก   วัดหัวเขา  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๓. พ.ศ. ๒๕๕๘   สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
. งานปกครอง
             พ.ศ. ๒๕๕๕   วันที่  ๔  มิถุนายน  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหัวเขา
                                 ตำบลสระกระโจม   อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี
             พ.ศ. ๒๕๕๖   วันที่  ๑  พฤศจิกายน  เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเขา
                                 ตำบลสระกระโจม   อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี
   พ.ศ. ๒๕๕๗   วันที่ ๑๐ มีนาคม  ผ่านการฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่
                     คณะสงฆ์หนกลางรุ่นที่ ๑๘
. งานศึกษา
๑. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนบ้านหัวเขา
    พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็นกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามสอบโรงเรียนบ้านสระกระโจม

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2511
ร.ร.เทวสุนทร