เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสำรอง

รหัสวัด
02710609003

ชื่อวัด
วัดหนองสำรอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านใหม่

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 423

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:10:31

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:19:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองสํารอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีชาวบ้านโดยรอบร่วมบริจาคที่ดินบริจาคทรัพย์สินในการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2486 และมีพระอยู่จำพรรษาตลอดเท่าที่จำได้  วัดหนองสํารอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและ การปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระครูสังฆรักษ์สมชาย ตั้งแต่ พ.ศ.2494-2546 รูปที่ 2 พระปลัดเจตน์  ปสนฺนจิตฺโต พ.ศ.2548-2556 รูปที่ 3 พระอธิการสิทธิ์  จนฺทโก พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการสิทธิ์ จนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด