เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางเฆ่สักกะพุทธาวาส

รหัสวัด
02710610006

ชื่อวัด
วัดรางเฆ่สักกะพุทธาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พังตรุ

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 130

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:02:23

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:11:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดรางเฆ่ ตั้งอยู่ที่บ้านรางเฆ่ หมู่ที่ ๖ ตําบลพังตรุ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ ๒ งาน 2๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณะ  ทิศใต้จดที่ดินกรมธนารักษ์  ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ  ทิศตะวันตกจดป่าชุมชน  วัดรางเฆ่เป็นวัดเก่าแก่ ตาม พ.ร.บ.วัดปี 2484 วัดดั่งเดิมตั้งอยู่ในอีกฝากหนึ่งของภูเขา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ ได้ยุบตัวลงจึงทำให้กรรมการวัดมีมติ ให้ย้ายวัดมาอยู่ที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน  โดยมีพระอธิการสายัณห์  เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของฝั่งวัดที่มาตั้งใหม่  โดยมีเทือกเขารางเฆ่เป็นที่ตั้งวัดมาตั้งแต่ครั้งโบราณมา ที่ดินเดิมได้ถูกควบรวมกับพื้นที่โรงเรียน กลายเป็นที่ขอราชพัสดุมาจนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระปลัดปิยะวัตร เตชธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น