เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหินแหลม

รหัสวัด
02710701004

ชื่อวัด
วัดหินแหลม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2517

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าขนุน

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 595

ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน พ.ศ. 2567 10:18:12

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:50:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหินแหลม
       
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๒ บ้านหินแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๐๕ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๕๓๘ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินนายสุภาพ ตรีวนภูมิ ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดหินแหลม       ทิศตะวันออก จดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตก จดแม่น้ำแควน้อย มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๐ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๔๗๓๘
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๒ เมตร เป็นอาคารทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารตึก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ศาลาโรงครัว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ที่เก็บพัสดุ ศาลาประจำวัด หอระฆัง ฐานพระพุทธรูปยืน เมรุ ศาลพระภูมิประจำอุโบสถ และโรงเตาหุงข้าว
ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
วัดหินแหลม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เริ่มก่อสร้างมาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ต่อมาเกิดภัยสงครามโลกครั้งที่สองทำให้หมู่บ้านและวัดร้างลง หลังจากสงครามจบลงชาวบ้านจึงได้อพยพกลับถิ่นฐานเดิมและได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ ๑ พระพุก พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๖
รูปที่ ๒ พระดำ พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๔
รูปที่ ๓ พระขาว พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๓
รูปที่ ๔ พระปร้าย พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๑๒
รูปที่ ๕ พระกร้าย พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖
รูปที่ ๖ พระครูผาสุกิจโกวิท พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๔๘
รูปที่ ๗ พระอธิการสยาม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
รูปที่ ๘ พระครูกาญจนสุทธสีล พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๓
รูปที่ ๙ พระครูสิริวรรณโสภิต รก เจ้าอาวาสวัดหินแหลม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
รูปที่ ๑๐ พระอธิการทราย ขนฺติโก พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระทราย ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 626 ครั้ง

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด