เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

รหัสวัด
02710609005

ชื่อวัด
วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2517

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านใหม่

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 712

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:21:51

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:18:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ ตั้งอยู่ที่บ้านสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนชนบท ทิศใต้และทิศตะวันออก จดที่เอกชน ทิศตะวันตก จดทางหลวง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือรูปที่ ๑ พระกุล พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๙ รูปที่ ๒ พระสมาน พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๔ รูปที่ ๓ พระโปร่ง   พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ รูปที่ ๔ พระทองเพียร พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕ รูปที่ ๕ พระสายัณห์ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ รูปที่ ๖ พระยวง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙ รูปที่ ๗ พระคณะพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒ รูปที่ ๘ พระบุญธรรม   พ.ศ. ๒๕๔๓-2545 รูปที่9 พระครูมงคลธนวัฒน์ พ.ศ.2545-2559 รูปที่ 10 พระสมุห์ฉลวย  เทวสโร พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

รายการพระ

พระสมุห์ฉลวย เทวสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด