เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมชาย แพเจริญ

ฉายา
วชิรวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
22 ปี

E-mail
chalavan3@hotmail.com

Line ID
-

Facebook
สมชาย สายเสมอ

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านลวดสามัคคีธรรม
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต 1

จำนวนเข้าดู : 50

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กันยายน พ.ศ. 2565 16:57:33

ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน พ.ศ. 2565 16:47:11

 
 
 
 

ประวัติ

๑. สถานะปัจจุบัน
          ชื่อ  พระสมชาย    ฉายา วชิรวํโส    อายุ 45  พรรษา 22
          วัด  ราษฎรบำรุง ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
  รหัสไปรษณีย์  72170   โทรศัพท์   ...........
          หนังสือสุทธิเลขที่ 84/2543  ออกให้เมื่อ วันที่ 16 ส.ค.2543 
เลขประจำตัวประชาชน...........................
๒. สถานเดิม
          ชื่อ  นายสมชาย  นามสกุล  แพเจริญ  เกิดวัน.............ขึ้น.........ค่ำ เดือน........ปี มะโรง
ตรงกับ วันที่  8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2519  บิดาชื่อ นายบุญเลิศ  มารดาชื่อ  นางเตือนตา
         บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร
๓. อุปสมบท
                 วัน      ฯ     ค่ำ  ปี       ตรงกับวันที่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
                 ณ พัทธสีมาวัดสายลำโพงกลาง   ตำบลสายลำโพง  อำเภอท่าตะโก    จังหวัดนครสวรรค์
                  พระอุปัชฌาย์   พระครูนิพันธ์ธรรมคุต         วัด สายลำโพงเหนือ
                   ตำบลสายลำโพง   อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
                  พระกรรมวาจาจารย์ พระสามเขต          วัด สายลำโพงเหนือ
                   ตำบลสายลำโพง   อำเภอท่าตะโก    จังหวัดนครสวรรค์
                  พระอนุสาวนาจารย์  พระเฉียด  อตฺครกฺโข   วัด สายลำโพงกลาง
                   ตำบลสายลำโพง   อำเภอท่าตะโก   จังหวัดนครสวรรค์
๔. วิทยฐานะ
          พ.ศ.2547     สอบได้นักธรรมชั้นเอก  วัดหนองขุม   สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ.2556   สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร
๕. การปกครอง
            พ.ศ.2548     เป็นพระกรรมวาจาจารย์
            พ.ศ.2564     เป็นเลขาเจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต 1
            พ.ศ.2565     เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านลวดสามัคคีธรรม
 


                  

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2532
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
ราชภัฎนครสวรรค์