เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9063 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7346 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทองขาหย่าง

รหัสวัด
02720407004

ชื่อวัด
วัดทองขาหย่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน ตุลาคม ปี 2529

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน มกราคม ปี 2550

ที่อยู่
บ้านทองขาหย่าง

เลขที่
176

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไผ่กองดิน

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
18 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 425

ปรับปรุงล่าสุด : 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 11:09:23

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 08:18:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

          วัดทองขาหย่าง  ตั้งอยู่บ้านทองขาหย่าง เลขที่ 176 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน   
ตั้งเมื่อวันที่  13   ตุลาคม พ.ศ. 2529   
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  22   มกราคม   พ.ศ.2550
         
เสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ  กว้าง 8 เมตร  ยาว 16 เมตร   สร้าง พ.ศ. 2538  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง 12.50 เมตร  ยาว 24 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2554   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง  เป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529   หอสวดมนต์ จำนวน 1 หลัง  สร้างด้วยไม้     ศาลาเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  สร้างด้วยโครงเหล็ก
         การบริหารและการปกครอง   มีเจ้าอาวาส คือ
รูปที่1.พระสมบุญ สุตธมฺโม               ตั้งแต่ พ.ศ. 2530    ถึง  พ.ศ.2545   
รูปที่2.พระใบฎีกาสวัสดิ์  ฐิตธมฺโม     ตั้งแต่ พ.ศ. 2546     ถึง     ปัจจุบัน 

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูใบฎีกากันตินันท์ สุมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระปูชณีย์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินกิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีทำบุญตัก...

วันที่จัดงาน : 24-09-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อปก

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 20 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วีดีโอถ่ายมุมสู...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธสุภาสิตสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทองขาหย่าง

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินตัังวัด

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด