เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองเฝ้า

รหัสวัด
02720714003

ชื่อวัด
วัดหนองเฝ้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองเฝ้า

เลขที่
206

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
33 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
0985289823 , 0812825282

จำนวนเข้าดู : 514

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 15:46:49

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:37:45

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  1. ชื่อ วัดหนองเฝ้า   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๖ ตำบลบ่อสุพรรณ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี       

  2. สถานะของวัด  วัดราษฎร์ 

  3. ประวัติสังเขปของวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐   

๓.๒ นามผู้สร้างหรือผู้สถาปนา   พระครูสุวรรณสาธุกิจ  
๓.๓ ลำดับเจ้าอาวาส

     ๑)       พระเผื่อน 
     ๒)       พระครูนันทวัฒนากร (ชื่น  จิตฺตเสโน)               
     ๓)       พระอธิการมนตรี  ฐิติโก              
 
     ๔) ข้อมูลด้านต่างๆ ของวัด
๑) เนื้อที่ที่ตั้งวัด จำนวน   ๓๓      ไร่      ๑     งาน     ๗๔    ตารางวา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา (1.87 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (2.09 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการมนตรี ฐิติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระสมควร อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ความคืบหน้าการสร้างศาลาปฎิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

การประชุมคณะสงฆ์ตำบลหนองบ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือน

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

เลี้ยงอาหารเด็ก

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

สถานที่เรียนสวดพระปาฎิโมกข์

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2566

เปิดดู 12 ครั้ง

เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2566

เปิดดู 7 ครั้ง

แจกถุงยังชีพ

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อทันใจ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

หลวงพ่อสุวรรณโก...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

หลวงพ่อเพชรศักด...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รายการนพเก้าสะพ...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

รายการนพเก้าสะพ...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 975 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การเรียนการสอน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565