เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองเฝ้า

รหัสวัด
02720714003

ชื่อวัด
วัดหนองเฝ้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองเฝ้า

เลขที่
206

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
33 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
0953792347

จำนวนเข้าดู : 1120

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 15:05:14

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:37:45

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  1. ชื่อ วัดหนองเฝ้า   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๖ ตำบลบ่อสุพรรณ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี       

  2. สถานะของวัด  วัดราษฎร์ 

  3. ประวัติสังเขปของวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐   

๓.๒ นามผู้สร้างหรือผู้สถาปนา   พระครูสุวรรณสาธุกิจ  
๓.๓ ลำดับเจ้าอาวาส

     ๑)       พระเผื่อน 
     ๒)       พระครูนันทวัฒนากร (ชื่น  จิตฺตเสโน)               
     ๓)       พระอธิการมนตรี  ฐิติโก 
     ๔)       พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร      
 
     ๔) ข้อมูลด้านต่างๆ ของวัด
๑) เนื้อที่ที่ตั้งวัด จำนวน   ๓๓      ไร่      ๑     งาน     ๗๔    ตารางวา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา (1.87 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (2.09 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กฐินสามัคคี66

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2566

เปิดดู 11 ครั้ง

กฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

ความคืบหน้าการสร้างศาลาปฎิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

เปิดดู 67 ครั้ง

การประชุมคณะสงฆ์ตำบลหนองบ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 149 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือน

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

เปิดดู 326 ครั้ง

เลี้ยงอาหารเด็ก

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2566

เปิดดู 13 ครั้ง

สถานที่เรียนสวดพระปาฎิโมกข์

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2566

เปิดดู 183 ครั้ง

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อทันใจ

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 86 ครั้ง

หลวงพ่อสุวรรณโก...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 83 ครั้ง

หลวงพ่อเพชรศักด...

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู 83 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รายการนพเก้าสะพ...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

รายการนพเก้าสะพ...

ข้อมูลเมื่อ 10-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 1433 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การเรียนการสอน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สาธารณะสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 18-09-2566

สาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

เผยแผ่

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

ศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

ศาสนศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2566

ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2566

ค่ายยุวชน

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

ด้านสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

งานด้านสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด