เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8306 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8812 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7150 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดขรัวตาหนู

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดขรัวตาหนู

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดขรัวตาหนู

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศาลาขาว

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
11 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 487

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 04:44:14

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:38:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติวัดขรัวตาหนู ตำบลศาลาขาว

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
วัดขรัวตาหนู  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔  ตำบลศาลาขาว  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๐ ไร่เศษ 
ด้านเหนือติดที่นายพะยอม สาททอง 
ด้านใต้ติดคลองลำลางช้างตาย
ด้านตะวันตกติดที่นายหวน ธีราริยุตม์  
ด้านตะวันออกทางสาธารณะเข้าวัด 

วัดขรัวตาหนู เดิมเป็นวัดเก่าแก่ ไม่มีใครรู้ได้ว่าสร้างสมัยไหน 
และร้างตั้งแต่เมื่อไร ในวัดมีอุโบสถเก่าสมัยหลายร้อยปี
และมีเจดีย์เก่าอยู่ในวัด.. 
ต่อมาชาวบ้านบึงกระเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาขาว
จึงช่วยกันบริจาคเงินก่อสร้างวัดขรัวตาหนูขึ้นมาใหม่
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ และสร้างศาลา พ.ศ. ๒๕๔๒

ด้านการบริหารการปกครองวัดขรัวตาหนูหรือวัดบึงกระเทียม
มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๖  รูป
รูปที่ ๕ พระอธิการประทุม  อคฺคปัญโญ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๓
รูปที่ ๖ พระอธิการ วีระยุทธ์ อาภากโร  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

  

 
🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการอุทัย ญาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2567

พระสมศักดิ์ สมสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

สวิง ปสนฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

โนรี ปญฺญาวุฒิโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

เสน่ห์ กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

มาก ขมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกิจกรรมวัด และภาพกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

เปิดดู 16 ครั้ง

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย ๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ (งานวัด)

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำวัตรเย็น

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญประเพณี

วันที่จัดงาน : 22-05-2567

เปิดดู 23 ครั้ง

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 25-07-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารพระ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

อบรมธรรมนักเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

เปิดดู 21 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดขรัวตาหนู

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด