เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

รหัสวัด
02711007001

ชื่อวัด
วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองฝ้าย

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 302

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 23:34:53

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:25:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเขาน้อยศรีน้ําเงิน
วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน ตั้งอยู่บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ ๑๔ ตําบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ภ.บ.ท.๕ เลขที่ ๔๑๘/๓๓ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกจดทางหลวง ทิศตะวันตกจดที่ดินของเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 18 เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะ ต่างๆ ดังนี้ คือเมรุ ห้องครัว หอระฆัง หอสวดมนต์ และหอกระจายข่าว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อโต สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระพุทธรูปทองเหลือง 15 รูป
วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางพรม นายเพียน นายเพลิน นายพาน ศรีน้ำเงิน ให้ชื่อว่าวัดเขาพรมธรรมราม และเปลี่ยนชื่อ เป็นเขาน้อยศรีน้ำเงิน เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระจอม พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๖ รูปที่ ๒ พระสด จิรวํโส พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ รูปที่ ๓ พระเสด พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๑๙ รูปที่ ๔ พระเริงศักดิ์ อธิฉนฺโท พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ รูปที่ ๕ พระแป้ว พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๓ รูปที่ 6 พระจอม พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๔ รูปที่ ๗ พระรุ่ง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๕ รูปที่ ๘ พระบุญช่วย พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๖ รูปที่ ๙ พระพาน พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๗ รูปที่ ๑๐ พระอินทร์ สุทธาธิโก พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๐ รูปที่ ๑๑ พระคําพง จนฺทโก พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๑ รูปที่ ๑๒ พระประเสริฐ ตรุโณ พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕4๔ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

รายการพระ

พระอธิการอนุชา อนุชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระชุมพล อนีฆลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด