เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูใบฎีกากันตินันท์ บุุตร์ดี

ฉายา
สุมงฺคโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
33 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 28

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:09:36

ข้อมูลเมื่อ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:11:47

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อเดิม      กันตินันท์   บุตร์ดี  เกิดที่บ้านเลขที่ 56  หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อกระดาน   อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี
                 เกิดเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  เป็นบุตรของ นายประทุม   นางสมหมาย    บุตร์ดี
อุปสมบท   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ณ พัทธสีมา วัดศาลาท่าทราย  ต.จรเข้ใหญ่   อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี
โดยมี        พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์       วัดศาลาท่าทราย    ต.จรเข้ใหญ่   อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี    เป็นพระอุปัชฌาย์
                 พระสุข   สิริธมฺโม                 วัดศาลาท่าทราย    ต.จรเข้ใหญ่   อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี    เป็นพระกรรมวาจารย์
                 พระใบฎีกาสุรศักดิ์   สุรเตโช  วัดลาดหอย           ต.โคกคราม   อ.บางปลาม้า   จ.สุพรรณบุรี    เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูใบฎีกา
ได้รับ พ.ศ. 2565

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
ก.ศ.น.ระยอง