เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบัวหวั่น

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดบัวหวั่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2462

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2472

ที่อยู่
วัดบัวหวั่น

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บัวปากท่า

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

อีเมล์
buawan2565@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1321

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2566 07:39:51

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:53:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบัวหวั่น
     ♦ วัดบัวหวั่นเป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
     ♦ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา
     ♦ ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒
     ♦ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

มีอาณาเขตดังนี้       
       ทิศเหนือ  ⇔  จรดคลองพระยาบันลือ
       ทิศใต้     ⇔  จรดพื้นที่นาของนายโป๋
       ทิศตะวันออก  ⇔  จรดคลองสาธารณะ (คลองบัวหวั่น)
       ทิศตะวันตก   ⇔  จรดพื้นที่นาของนายโป๋

ความเป็นมา
     วัดบัวหวั่น เป็นวัดที่อยู่เขตปลายแดนของอำเภอบางเลน มีอาณาเขตติดต่อกันทั้งหมด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม แต่เดิมนั้น โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและสุ่ม พอหน้าน้ำหลาก ก็จะมีน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านบัวหวั่นมีอาชีพในการทำนา พอถึงเวลาวันพระก็จะต้องเดินทางมาทำบุญกัน ที่วัดบัวปากทำในสมัยนั้น เพราะมีอยู่วัดเดียวที่ใกล้ที่สุดอาศัยการสัญจโดยการพายเรือมาทำบุญกัน อันเป็นเหตุให้ได้รับ ความลำบากพอสมควร
      ต่อมาชาวบ้านได้มีความศรัทธาอย่างมาก ก็ปรึกษากันอยากมีวัดเป็นของหมู่บ้านบ้าง การทำบุญจะได้ไม่ต้องลำบาก ดังนั้นนายโต นางสมบุญ มหารมย์ (เป็นบิดาและมารดาของกำนันสำลี มหารมย์) ได้มีความศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญ ในการนำบุญมาสู่หมู่บ้าน จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวาซึ่งเป็นที่ของตนให้ดำเนินการสร้างวัดของหมู่บ้าน
 
การพัฒนาวัดตามลำดับต่อมา
     เมื่อนายโตมหารมย์พร้อมครอบครัว  และชาวบ้านบัวหวั่น  ชาวบ้านบางตาเถร  ชาวบ้านหลักชัย  พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียง  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างศาลาการเปรียญและกุฏิให้พระสงฆ์ได้ทำกิจวัตรของสงฆ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายโตจึงได้อุทิศตนเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา  และได้รับมอบหมายให้เข้ามาอยู่ดูแลวัดบัวหวั่น(สามพระยา) เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยม  ได้เข้ามาถือศีล  ทำบุญในวันธรรมสวนะ  หลวงปู่โตได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถด้วยไม้สัก  จนได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2472  และพัฒนาวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ  เจ้าอาวาสรูปต่อมาก็ได้สานงานต่อจากอดีตเจ้าอาวาส  จนถึงรูปที่ 4 พระเดชพระคุณหลวงปู่ยิ้ม ธมฺมจาโร พระสุปฏิปันโน  ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  พระภาวนาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้  ภูมิธรรม  เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน  ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ  เพราะเกิดชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ดำเนินการบูรณะด้วยการก่ออิฐ  ถือปูน  และยังได้สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้นอีก  เพื่อให้พระสงฆ์ในสมัยนั้นที่มีมากให้ได้อยู่อาศัยจำพรรษา  เจ้าอาวาสรูปต่อๆมาก็ได้พัฒนาก่อสร้าง  บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัด  ให้เจริญรุ่งเรือง  ดังปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่นดังนี้                                                                                                                                                              
      ๑. พระโต อุปถาก   (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๒. พระอธิการชู วันอ่อนดี  (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๓. พระอธิการมุด สอยดาว (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๔. พระอธิการยิ้ม ธมฺมจาโร   (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๕. พระอธิการหยวก
 สีลโชโต    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
      ๖. พระครูปทุมสรานุรักษ์ (จริง อิทฺธิญาโณ)   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗
      ๗. พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉอ้อน อคฺคจโร)  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕

      ๘. พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี (รามัญอุดม)     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน
 
การพัฒนาในยุคปัจจุบัน ก่อสร้างถาวรวัตถุ                                                                                                                                               
      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น ได้ดำเนินการพัฒนาวัดดังนี้
            ♦  พ.ศ. ๒๕๖๕   • ดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธชินราชพระประธานอุโบสถ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว                                                    
                                 • ดำเนินการบูรณะทาสีอุโบสถ
                                 • ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ใหม่ทั้งหมด
            ♦  พ.ศ. ๒๕๖๖   • ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอุโบสถ หอพระ หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ใหม่ทั้งหมด
                                 • ดำเนินสร้างฐานหลวงพ่อโตหล่อด้วยเนื้อสำริด ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย
 
ปูชนียวัตถุของวัด                                                                                                                                                                          
      ๑. พระพุทธชินราช พระประธานอุโบสถ
      ๒. หลวงพ่อโต ปางปาลิไลยก์
      ๓. รูปหล่อหลวงปู่ยิ้ม ธมฺมจาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น
      ๔. รูปหล่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ
      ๕. พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้ว

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระครูใบฎีกาสมเกียรติ ฐิตรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระวินัยธรยสวัฒน์ เขมจารี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระกิตติ ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระประทุม สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระวรศักดิ์ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระเสน่ห์ ปัญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระทิพย์ วริวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระเกษมศักดิ์ สิริปุณฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระกฤษณชัย ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระกฤษดา ฐิตฺเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระสุรชัย สุทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

พระเทียนชัย สจฺจญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินกำหนดการงานวัดบัวหวั่น ตลอดปี ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีสารทไทย

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

เปิดดู 104 ครั้ง

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน ตลอดปี ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู 34 ครั้ง

ขอเชิญร่วมถือศีลอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 16-09-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

พิธีทำบุญตักบาต...

วันที่จัดงาน : 21-03-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

ทำบุญตักบาตรวัน...

วันที่จัดงาน : 12-04-2566

เปิดดู 10 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

วัดบัวหวั่น ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาส พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี
โทร. -

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 702-0-064051
ชื่อบัญชี วัดบัวหวั่น

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบัวหวั่น