เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบัวหวั่น

รหัสวัด
02730511001

ชื่อวัด
วัดบัวหวั่น

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2462

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2472

ที่อยู่
วัดบัวหวั่น

เลขที่
1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บัวปากท่า

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

อีเมล์
buawan2565@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 6884

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 22:25:20

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:53:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบัวหวั่น
     ♦ วัดบัวหวั่นเป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๓๐
     ♦ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา
     ♦ ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒
     ♦ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

มีอาณาเขตดังนี้       
       ทิศเหนือ  ⇔  จรดคลองพระยาบันลือ
       ทิศใต้     ⇔  จรดพื้นที่นาของนายโป๋
       ทิศตะวันออก  ⇔  จรดคลองสาธารณะ (คลองบัวหวั่น)
       ทิศตะวันตก   ⇔  จรดพื้นที่นาของนายโป๋

ความเป็นมา
     วัดบัวหวั่น เป็นวัดที่อยู่เขตปลายแดนของอำเภอบางเลน มีอาณาเขตติดต่อกันทั้งหมด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม แต่เดิมนั้น โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและสุ่ม พอหน้าน้ำหลาก ก็จะมีน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ชาวบ้านบัวหวั่นมีอาชีพในการทำนา พอถึงเวลาวันพระก็จะต้องเดินทางมาทำบุญกัน ที่วัดบัวปากทำในสมัยนั้น เพราะมีอยู่วัดเดียวที่ใกล้ที่สุดอาศัยการสัญจโดยการพายเรือมาทำบุญกัน อันเป็นเหตุให้ได้รับ ความลำบากพอสมควร
      ต่อมาชาวบ้านได้มีความศรัทธาอย่างมาก ก็ปรึกษากันอยากมีวัดเป็นของหมู่บ้านบ้าง การทำบุญจะได้ไม่ต้องลำบาก ดังนั้นนายโต นางสมบุญ มหารมย์ (เป็นบิดาและมารดาของกำนันสำลี มหารมย์) ได้มีความศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญ ในการนำบุญมาสู่หมู่บ้าน จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวาซึ่งเป็นที่ของตนให้ดำเนินการสร้างวัดของหมู่บ้าน
 
การพัฒนาวัดตามลำดับต่อมา
     เมื่อนายโตมหารมย์พร้อมครอบครัว  และชาวบ้านบัวหวั่น  ชาวบ้านบางตาเถร  ชาวบ้านหลักชัย  พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียง  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างศาลาการเปรียญและกุฏิให้พระสงฆ์ได้ทำกิจวัตรของสงฆ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายโตจึงได้อุทิศตนเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา  และได้รับมอบหมายให้เข้ามาอยู่ดูแลวัดบัวหวั่น(สามพระยา) เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยม  ได้เข้ามาถือศีล  ทำบุญในวันธรรมสวนะ  หลวงปู่โตได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถด้วยไม้สัก  จนได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๗๒  และพัฒนาวัดวาอารามให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ  เจ้าอาวาสรูปต่อมาก็ได้สานงานต่อจากอดีตเจ้าอาวาส  จนถึงรูปที่ ๔ พระเดชพระคุณหลวงปู่ยิ้ม ธมฺมจาโร พระสุปฏิปันโน  ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  พระภาวนาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้  ภูมิธรรม  เรื่องวิปัสสนากรรมฐาน  ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ  เพราะเกิดชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ดำเนินการบูรณะด้วยการก่ออิฐ  ถือปูน  และยังได้สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้นอีก  เพื่อให้พระสงฆ์ในสมัยนั้นที่มีมากให้ได้อยู่อาศัยจำพรรษา  เจ้าอาวาสรูปต่อๆมาก็ได้พัฒนาก่อสร้าง  บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัด  ให้เจริญรุ่งเรือง  ดังปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่นดังนี้                                                                                                                                                              
      ๑. พระโต อุปถาก   (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๒. พระอธิการชู วันอ่อนดี  (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๓. พระอธิการมุด สอยดาว (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๔. พระอธิการยิ้ม ธมฺมจาโร   (ไม่ปรากฏหลักฐาน)
      ๕. พระอธิการหยวก
 สีลโชโต    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
      ๖. พระครูปทุมสรานุรักษ์ (จริง อิทฺธิญาโณ)   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗
      ๗. พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉอ้อน อคฺคจโร)  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕

      ๘. พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี (รามัญอุดม)     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ปัจจุบัน
 
การพัฒนาในยุคปัจจุบัน ก่อสร้างถาวรวัตถุ                                                                                                                                               
      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น ได้ดำเนินการพัฒนาวัดดังนี้
            ♦  พ.ศ. ๒๕๖๕   • ดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธชินราชพระประธานอุโบสถ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว                                                    
                                 • ดำเนินการบูรณะทาสีอุโบสถ
                                 • ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ใหม่ทั้งหมด
            ♦  พ.ศ. ๒๕๖๖   • ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอุโบสถ หอพระ หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์ใหม่ทั้งหมด
                                 • ดำเนินสร้างฐานหลวงพ่อโตหล่อด้วยเนื้อสำริด ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย
 
ปูชนียวัตถุของวัด                                                                                                                                                                          
          ๑. พระพุทธศรีศากยมงคลมุนี พระประธานอุโบสถ  ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว สูง 51 นิ้ว
          ๒. หลวงพ่อโต ปางปาลิไลยก์                        ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว สูง 71 นิ้ว
          3. พระพุทธไตรโลกนาถ                               ขนาดหน้าตักกว้าง 6.9 เมตร  สูง 9.9 เมตร
          4. พระพุทธเสริมทรัพย์                                ขนาดหน้าตักกว้าง 85 นิ้ว  สูง 126 นิ้ว
          5. รอยพระพุทธบาท                                   ขนาดกว้าง 32 นิ้ว  ยาว  79  นิ้ว
          6. รูปหล่อหลวงปู่ยิ้ม ธมฺมจาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว  สูง 32 นิ้ว
          7. พระแม่ธรณี                                        ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว  สูง  35  นิ้ว
          8. พระแม่คงคา                                       ขนาดหน้าตัก 10  นิ้ว  สูง  27  นิ้ว
          9. พระแม่โพสพ                                      ขนาดหน้าตัก  11 นิ้ว  สูง  29  นิ้ว
          10. พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข                         ขนาดหน้าตัก 34 นิ้ว  สูง 84 นิ้ว

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-05-2567

พระครูใบฎีกาสมเกียรติ ฐิตรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระยศวัฒน์ เขมจารี

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระกิตติ ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระประทุม สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระวรศักดิ์ ฐานจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระเสน่ห์ ปัญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระทิพย์ วริวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระเกษมศักดิ์ สิริปุณฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระกฤษณชัย ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระเทียนชัย สจฺจญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระอำนาจ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

พระจิรวัฒน์ จิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญวันเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2567

เปิดดู 76 ครั้ง

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2567

เปิดดู 61 ครั้ง

ทำบุญวันอาสฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2567

เปิดดู 66 ครั้ง

ศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2567

เปิดดู 103 ครั้ง

ศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2567

เปิดดู 116 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2567

เปิดดู 108 ครั้ง

กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2567

เปิดดู 127 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญตักบาตรวัน...

วันที่จัดงาน : 12-04-2567

เปิดดู 125 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาต...

วันที่จัดงาน : 07-04-2567

เปิดดู 106 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาต...

วันที่จัดงาน : 13-10-2566

เปิดดู 126 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาต...

วันที่จัดงาน : 21-03-2566

เปิดดู 163 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพิฆเนศ ปางเส...

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 156 ครั้ง

พระพุทธโตรโลกนา...

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 160 ครั้ง

หลวงพ่อโต ป่าเ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2566

เปิดดู 152 ครั้ง

พระพุทธศรีศากยม...

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

เปิดดู 176 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

วันนี้วันพระ (๑...

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2567

เปิดดู 156 ครั้ง

วันนี้วันพระ (๒...

ข้อมูลเมื่อ : 23-04-2567

เปิดดู 75 ครั้ง

วันนี้วันพระ (๑...

ข้อมูลเมื่อ : 16-04-2567

เปิดดู 94 ครั้ง

วันนี้วันพระ (๘...

ข้อมูลเมื่อ : 08-04-2567

เปิดดู 102 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดบัวหวั่น ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาส พระครูสมุห์จิรายุ โอภาสี
โทร. -

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 702-0-064051
ชื่อบัญชี วัดบัวหวั่น

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดบัวหวั่น