เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าทอง

รหัสวัด
02720205002

ชื่อวัด
วัดท่าทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดท่าทอง

เลขที่
73

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ท่าช้าง-หันคา

แขวง / ตำบล
ปากน้ำ

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

มือถือ
๐๘๑-๐๑๘-๒๐๕๔

จำนวนเข้าดู : 1055

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 06:47:17

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:43:15

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดท่าทอง
             วัดท่าทอง ได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อ วันอังคาร เดือน เมษายน พ.ศ.2476 โดยมีนายพง และ นางตึก แช่มธูป เป็นผู้ริเริ่ม นางฉัตร นางเลี่ยม สุขสวัสดิ์  นายนาค นางจ้อน เกาะแก้ว เป็นผู้ช่วยสนับสนุน พร้อมกับบริจาคที่ดินให้ประมาณ 5 ไร่เศษ  ต่อมา นายพง แช่มธูป นายฉัตร และนายนาค ได้ชักชวนประชาชนชาวบ้านท่าทองได้ช่วยกันสร้าง วัดท่าทอง โดยนายพง แช่มธูป บริจาคข้าวเปลือก 7 ถัง เพื่อแลกที่ดินของนายเฮ้า นางเม้า สุขสวัสดิ์ เป็นที่ดินจำนวน 7 ไร่ รวมเป็นที่ดินที่ นายฉัตร นายนาค และนายพง บริจาค รวมเป็นเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เมื่อได้ที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายพงและชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกุฎีขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้อง เสาไม้ทุบเปลือกพื้นฝา เครื่องบนใช้ไม้ไผ่ทั้งสิ้น หลังคามุงแฝก มีพระภิกษุอยู่ 3 องค์
              พ.ศ. 2479 ได้สร้างศาลา โดยใช้เสาไม้ทุบ เปลือกหลังคาไม้ไผ่และมุงแฝก พื้นอยู่กับดิน มีพระภิกษุประจำพรรษา 3 รูป
              พ.ศ. 2480 - 2483 หลวงพ่อกฤษ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอได้ส่งพระภิกษุตี่ มาเป็นหัวหน้า ในระหว่างนี้ ได้สร้างกุฎี 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง เป็นเครื่องไม้จริงมุงกระเบื้อง ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนมากนายพง แช่มธูป จ้างเลื่อยบ้าง ขอแรงบ้าง ต่อมา นายเทียน นางเลี่ยม นุ่มดี บ้านดอนงิ้ว ได้ถวายบ้านไม้สักให้ 1 หลัง นายพง และคณะ จึงชวนชาวบ้านไปรื้อถอนมาปลููกเป็นศาลาเล็กๆขึ้น 1 หลัง ต่อมา นายจันทร์ นางพวง บ้านเดิมบาง ได้ถวายบ้านไม้สัก 1 หลัง นายพงและคณะ ได้ไปรื้อถอนมาปลูกเป็นกุฎีขึ้น 1 หลัง รวมความได้ว่า สมัยพระตี่ มีหอประชุม 1 หลัง กุฎี 3 หลัง มีชานเดินไปมาหาสู่ได้พอสมควร
              พ.ศ. 2484 - 2489 พระภิกษุเรือง เป็นหัวหน้า มีพระประจำอยู่พรรษา 5-7 รูป ระหว่างนั้นไม่มีการก่อสร้าง เพียงแต่ซ่อมแซมอยู่บ้าง
              พ.ศ. 2490 พระภิกษุกล่ำ เป็นหัวหน้า มีพระจำพรรษา 4 รูป
              พ.ศ. 2491 พระภิกษุถม เป็นหัวหน้ามีพระจำพรรษา 5 รูป
              พ.ศ. 2493 พระภิกษุทองหยุดเป็นหัวหน้า มีพระจำพรรษา 6 รูป
              พ.ศ. 2494 - 2496 พระภิกษุโผ เป็นหัวหน้า มีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป
              พ.ศ. 2497 - 2498 พระภิกษุมนัส เป็นหัวหน้า ได้สร้างหอประชุมใหม่ และย้ายกุฎีและหอประชุม มาอยู่ปัจจุบันนี้ มีพระจำพรรษา 8-12 รูป ในสมัยนี้ มีหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาเป็นผู้อุปการะ
              พ.ศ. 2498 - 2502พระภิกษุอุดม เป็นหัวหน้า ได้มีพระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ ( หลวงพ่อแต้ม ) วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาอุปการะ และดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ หลังปัจจุบันนี้ พร้อมกับประชาชน ชาวบ้านช่วยกันทำ 32 วันเสร็จ 
              พ.ศ. 2503 นายพง แช่มธูป ได้ปรึกษาหารือกับหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย ถึงเรื่องการสร้างอุโบสถของวัดท่าทอง  หลวงพ่อได้ให้ความเห็นว่าให้ลองหารายชื่อผู้บริจาคดูก่อนว่าชาววัดท่าทองจะมีผู้บริจาคได้ยอดเท่าไร นายเส็ง อินทร์สุข จึงออกหารายชื่อผู้บริจาคได้ยอดเงินตามบัญชี 90,000 บาท จึงเร่งการสร้างอุโบสถขึ้นจนแล้วเสร็จ และจึงขอขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยกขึ้นเป็น วัดท่าทอง มาจนถึงทุกวันนี้
             พ.ศ.  2503 - 2545 พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ (หลวงพ่อผ่อง) ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 10
             พ.ศ.  2545 - 2548  พระอธิการสมศรี เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 11
             พ.ศ.  2548 - 2566  พระครูสุวรรณพัฒนดิตถ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 12
             พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน  พระอธิการวันชนะ ฐานุตฺตโม เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 13
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการวันชนะ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2566

พระสถาพร พรหมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระยุทธนา ญาณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2567

เปิดดู 9 ครั้ง

โครงการ ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ ประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2567

เปิดดู 53 ครั้ง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 03-04-2567

เปิดดู 46 ครั้ง

งานเทศน์มหาชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 266 ครั้ง

เชิญชวนร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ณ วัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 47 ครั้ง

โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 33 ครั้ง

โครงการ หมู่บ้านศีล ๕ วัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 63 ครั้ง

ปฏิทินประจำปี วัดท่าทอง ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 53 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2566

เปิดดู 58 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณี บรรพชาส...

วันที่จัดงาน : 01-04-2567

เปิดดู 44 ครั้ง

สืบสานประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 209 ครั้ง

ทำบุญเดือนห้าหร...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ปูชนียวัตถุสถาน...

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 251 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เพลงวัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2567

เปิดดู 45 ครั้ง

สาระธรรม

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2567

เปิดดู 82 ครั้ง

ธรรมจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมเตือนใจต...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถวัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ศาลาการเปรียญวัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดท่าทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระอธิการวันชนะ ฐานุตฺตโม
โทร. 094-8929416

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 107-0-44995-4
ชื่อบัญชี วัดท่าทอง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดท่าทอง