เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าทอง

รหัสวัด
02720205002

ชื่อวัด
วัดท่าทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดท่าทอง

เลขที่
73

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ท่าช้าง-หันคา

แขวง / ตำบล
ปากน้ำ

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

มือถือ
๐๘๑-๐๑๘-๒๐๕๔

จำนวนเข้าดู : 572

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:56:29

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:43:15

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดท่าทอง
             วัดท่าทอง ได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อ วันอังคาร เดือน เมษายน พ.ศ.2476 โดยมีนายพง และ นางตึก แช่มธูป เป็นผู้ริเริ่ม นางฉัตร นางเลี่ยม สุขสวัสดิ์  นายนาค นางจ้อน เกาะแก้ว เป็นผู้ช่วยสนับสนุน พร้อมกับบริจาคที่ดินให้ประมาณ 5 ไร่เศษ  ต่อมา นายพง แช่มธูป นายฉัตร และนายนาค ได้ชักชวนประชาชนชาวบ้านท่าทองได้ช่วยกันสร้าง วัดท่าทอง โดยนายพง แช่มธูป บริจาคข้าวเปลือก 7 ถัง เพื่อแลกที่ดินของนายเฮ้า นางเม้า สุขสวัสดิ์ เป็นที่ดินจำนวน 7 ไร่ รวมเป็นที่ดินที่ นายฉัตร นายนาค และนายพง บริจาค รวมเป็นเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เมื่อได้ที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายพงและชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกุฎีขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้อง เสาไม้ทุบเปลือกพื้นฝา เครื่องบนใช้ไม้ไผ่ทั้งสิ้น หลังคามุงแฝก มีพระภิกษุอยู่ 3 องค์
              พ.ศ. 2479 ได้สร้างศาลา โดยใช้เสาไม้ทุบ เปลือกหลังคาไม้ไผ่และมุงแฝก พื้นอยู่กับดิน มีพระภิกษุประจำพรรษา 3 รูป
              พ.ศ. 2480 - 2483 หลวงพ่อกฤษ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอได้ส่งพระภิกษุตี่ มาเป็นหัวหน้า ในระหว่างนี้ ได้สร้างกุฎี 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง เป็นเครื่องไม้จริงมุงกระเบื้อง ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนมากนายพง แช่มธูป จ้างเลื่อยบ้าง ขอแรงบ้าง ต่อมา นายเทียน นางเลี่ยม นุ่มดี บ้านดอนงิ้ว ได้ถวายบ้านไม้สักให้ 1 หลัง นายพง และคณะ จึงชวนชาวบ้านไปรื้อถอนมาปลููกเป็นศาลาเล็กๆขึ้น 1 หลัง ต่อมา นายจันทร์ นางพวง บ้านเดิมบาง ได้ถวายบ้านไม้สัก 1 หลัง นายพงและคณะ ได้ไปรื้อถอนมาปลูกเป็นกุฎีขึ้น 1 หลัง รวมความได้ว่า สมัยพระตี่ มีหอประชุม 1 หลัง กุฎี 3 หลัง มีชานเดินไปมาหาสู่ได้พอสมควร
              พ.ศ. 2484 - 2489 พระภิกษุเรือง เป็นหัวหน้า มีพระประจำอยู่พรรษา 5-7 รูป ระหว่างนั้นไม่มีการก่อสร้าง เพียงแต่ซ่อมแซมอยู่บ้าง
              พ.ศ. 2490 พระภิกษุกล่ำ เป็นหัวหน้า มีพระจำพรรษา 4 รูป
              พ.ศ. 2491 พระภิกษุถม เป็นหัวหน้ามีพระจำพรรษา 5 รูป
              พ.ศ. 2493 พระภิกษุทองหยุดเป็นหัวหน้า มีพระจำพรรษา 6 รูป
              พ.ศ. 2494 - 2496 พระภิกษุโผ เป็นหัวหน้า มีพระภิกษุจำพรรษา 7 รูป
              พ.ศ. 2497 - 2498 พระภิกษุมนัส เป็นหัวหน้า ได้สร้างหอประชุมใหม่ และย้ายกุฎีและหอประชุม มาอยู่ปัจจุบันนี้ มีพระจำพรรษา 8-12 รูป ในสมัยนี้ มีหลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาเป็นผู้อุปการะ
              พ.ศ. 2498 - 2502พระภิกษุอุดม เป็นหัวหน้า ได้มีพระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ ( หลวงพ่อแต้ม ) วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาอุปการะ และดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ หลังปัจจุบันนี้ พร้อมกับประชาชน ชาวบ้านช่วยกันทำ 32 วันเสร็จ 
              พ.ศ. 2503 นายพง แช่มธูป ได้ปรึกษาหารือกับหลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย ถึงเรื่องการสร้างอุโบสถของวัดท่าทอง  หลวงพ่อได้ให้ความเห็นว่าให้ลองหารายชื่อผู้บริจาคดูก่อนว่าชาววัดท่าทองจะมีผู้บริจาคได้ยอดเท่าไร นายเส็ง อินทร์สุข จึงออกหารายชื่อผู้บริจาคได้ยอดเงินตามบัญชี 90,000 บาท จึงเร่งการสร้างอุโบสถขึ้นจนแล้วเสร็จ และจึงขอขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงยกขึ้นเป็น วัดท่าทอง มาจนถึงทุกวันนี้
             พ.ศ.  2503 - 2545 พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ (หลวงพ่อผ่อง) ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 10
             พ.ศ.  2545 - 2548  พระอธิการสมศรี เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 11
             พ.ศ.  2548 - 2566  พระครูสุวรรณพัฒนดิตถ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทอง รูปที่ 12
             พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน  พระวันชนะ ฐานุตฺตโม เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าทอง
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระวันชนะ ฐานุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-04-2566

พระสมศักดิ์ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

พระสถาพร พรหมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระยุทธนา ญาณวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทิน๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สืบสานประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

ทำบุญเดือนห้าหร...

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ปูชนียวัตถุสถาน...

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 224 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ธรรมจากหลวงพ่อเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรมเตือนใจต...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ศาลาการเปรียญวัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

พระอุโบสถวัดท่าทอง

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

นำของสู่เด็กดอย

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด