เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระปลัดเจียร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองปรือ

ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระอธิการสง คุณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีทองคำ

ต. แจงงาม อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระอธิการโต่ง ฐิตคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านจะแก

ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระิอธิการหยี่แกง ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทิไร่ป้า

ต. ไล่โว่ อ. สังขละบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมมาศ คุณาธิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประตูด่าน

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระใบฎีกาพีระศักดิ์ ธีรสกฺโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองน้ำขุ่น

ต. บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-11-2566

พระอธิการณรงด์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่หนองนา

ต. หนองกระทุ่ม อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระชลัช สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำแฝด

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูประทีปกาญจนธรรม ทีปธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี

ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาเสกสรรค์ ปิยคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบัลลังก์ (ป่ารัง)

ต. หนองหญ้าไซ อ. หนองหญ้าไซ

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

พระอธิการทองใบ กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดช่องสะเดา

ต. วังลึก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระประสาน โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระดอนรี

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสัญญา จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะนาว

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระญาณชาติ สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูวิบูลจิตตารักษ์(ไล้) จิตตฺปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ต. ท่าม่วง อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพัฒนาราม

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังผาแดง

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระใบฎีกาประเสริฐ ฐานวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองโรง

ต. ยางม่วง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาพรพล วรพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระเขมพงศ์ เขมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำสมณธรรม

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอธิการปัณณทัต สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านสามหลัง

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาสุชาติ สุชีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาใหญ่

ต. โคกตะบอง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการมานิตย์ มานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ถ้ำผาวังจันทร์

ต. หลุมรัง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมุห์สมเกียรติ ญาณสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขากะอาง

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูปัญญากาญจนกิจ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองพลับ

ต. แสนตอ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระอธิการธันวา อริยปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช้างวนาราม

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระปลัดสมชาย พฺรหฺมจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หวายเหนียว

ต. หวายเหนียว อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูสังฆรักษ์กมล อิสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าน้ำตื้น

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจาน

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

1,316 รายการ / 44 หน้า
1
2
3
4
5