เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระประสาน โชติธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระดอนรี

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสัญญา จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะนาว

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระญาณชาติ สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูวิบูลจิตตารักษ์(ไล้) จิตตฺปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ต. ท่าม่วง อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระครูปลัดเฉลิม โชติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช่องพัฒนาราม

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังผาแดง

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระใบฎีกาประเสริฐ ฐานวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองโรง

ต. ยางม่วง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาพรพล วรพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระเขมพงศ์ เขมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำสมณธรรม

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอธิการปัณณทัต สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านสามหลัง

ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาสุชาติ สุชีโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาใหญ่

ต. โคกตะบอง อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการมานิตย์ มานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ถ้ำผาวังจันทร์

ต. หลุมรัง อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งมะสัง

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมุห์สมเกียรติ ญาณสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขากะอาง

ต. เขาสามสิบหาบ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระครูปัญญากาญจนกิจ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองพลับ

ต. แสนตอ อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระอธิการธันวา อริยปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาช้างวนาราม

ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระปลัดสมชาย พฺรหฺมจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หวายเหนียว

ต. หวายเหนียว อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูสังฆรักษ์กมล อิสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าน้ำตื้น

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระครูปัญญากาญจนวงศ์ สคารโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังจาน

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสุตกิจวิธาน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาล้านธรรมาราม

ต. ปากแพรก อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการอำนาจ ขนฺติพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สลอบวนาราม

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอธิการทองมอญ สิริมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองโพธิการาม

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูจิรกาญจนวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พุพรหม

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการวันชัย ปญฺญาสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอธิการเพิ่ม พุทฺธสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดช่องกระทิง

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการเจริญ ฐานุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ต้นมะพร้าว

ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูปัญญากาญจนวิทย์ (วิทยา) สุรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหมอเฒ่า

ต. ช่องสะเดา อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูสถิตอมรพิสัย โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระอมรพิสัย

ต. นราภิรมย์ อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูสันติชัยกาญจน์ ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม

ต. วังด้ง อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูอุดมกาญญจโนภาส จนฺทสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองลานราษฎร์บำรุง

ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

1,322 รายการ / 45 หน้า
1
2
3
4
5