เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
310 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7226 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอรุณธรรมเจดีย์

รหัสวัด
02720605007

ชื่อวัด
วัดอรุณธรรมเจดีย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองจอก

เลขที่
141

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทะเลบก

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
27 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 356

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:43:49

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:54:37

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดอรุณธรรมเจดีย์
วัดอรุณธรรมเจดีย์  ตั้งอยู่บ้าน ทัพยายดาบ  เลขที่ 141  หมู่ที่ 4  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี สัดกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ดิน จำนวน 39 ไร่ 13 ตารางวา 
ได้รับการตั้งวัดเมื่อวันที่  24 กันยายน  พ.ศ. 2552  มีนายโกมินทร์  นาคสัมพันธ์ เป็นดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2556
มีเสนาสนะ ดังนี้
1. อุโบสถ
2. ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ.2549
3. หอสวดมนต์
4. กุฎิสงฆ์  8 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีการปกครองดังนี้

  1. พระอธิการจรัส   ถามวโร     พ.ศ.2552 - 2560
  2. พระราชวัชรังสี   รักษาการ  พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ตราตั้งวัด (339.51 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุงคามสีมา (277.31 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระณรงค์ สนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

พระลำดวน รตโน

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระบรรพต กิตฺตภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระวิชัย วิชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สรงน้ำพระ

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

จัดทำบูญในวันสรงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

เปิดดู 26 ครั้ง

กิจกรรมเชิญชวนญาติโยมสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำว...

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรมประจำวัดอรุณธรรมเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดอรุณธรรมเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดอรุณธรรมเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด