เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหัวเขา

รหัสวัด
02720604003

ชื่อวัด
วัดหัวเขา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม ปี 2519

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 13 เดือน มีนาคม ปี 2528

ที่อยู่
บ้านหัวเขา

เลขที่
569

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สระกระโจม

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72250

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน 22 ตารางวา

มือถือ
0623802158

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 832

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 08:35:43

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 21:14:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหัวเขา  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๙ บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลสระกระโจม  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๓ ไร่  ๒๒ ตารางวา  อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่นาเอกชน  ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดภูเขา อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร  ยาว ๑๓ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖  เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์  กว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์  จำนวน ๑๑ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง ๓๖ เมตร  ยาว  ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ หลวงพ่อพุทธพร พระนอน  พระสังกัจจายน์และพระหน้าถ้ำ
          วัดหัวเขา ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีนายเรียน  เพิ่มพูน  เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว ๕๐  เมตร
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส คือ
          รูปที่ ๑  พระครูพิบูลสุวรรณธรรม    พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐
          รูปที่ ๒ พระใบฎีกาชฎายุ  อริโย  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
          รูปที่ ๓  พระสมุห์ประจญ  อรุโณ    ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประกาศตั้งวัด (2.3 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์ประจญ อรุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระชาญชัย ปริปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

พระวีรชัย โชติโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 69 ครั้ง

มาฆบูชา 66

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู 35 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

พิธีตักบาตร วันตรุษไทย

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 31-10-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ทำบุญวันออกพรรษ...

วันที่จัดงาน : 29-10-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

เวียนเมียนวันอา...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

หลวงพ่อพุทธพร

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 39 ครั้ง

พระปิดตานพเคราะ...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 48 ครั้ง

หลวงพ่อสังกัจจา...

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู 1002 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ผู้โกรธ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

ความอดทน

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 312 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

วัดหัวเขา

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด