เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02711101001

ชื่อวัด
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปี 2548

ที่อยู่
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

เลขที่
28

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านมะขามเตี้ย

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
25 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
081-2933222

จำนวนเข้าดู : 983

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:53:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:51:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านท่าพลับ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่เศษ อาณาเขตทิศเหนือติดโรงเรียนบ้านท่าพุ ทิศใต้ติดที่ดินของนางอุไร  นาคหล่อ ทิศตะวันออกติดทางหลวงชนบท ทิศตะวันตกติดที่ดินของนายจวง  เชิดกร
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 โดยมีนายอ้าย  แซ่ลี้ ถวายที่ดินให้เพื่อใช้ในการจัดตั้ง และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านและพระอธิการเนิ้ม  ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ในสมัยนั้นจนได้เป็นวัดเล็กๆ เกิดขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีพระภิกษุอีกหลายรูปมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนกระทั่งมาถึงพระครูปลัดประสิทธิ์  รตินฺธโร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และได้ทำการปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆในวัดที่ทรุดโทรมขึ้นใหม่ จนท่านพระครูปลัดประสิทธิ์  รตินฺธโร มรณะภาพลงในปี พ.ศ.2564

รายการพระ

พระหนึ่ง อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระประนอม ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมศรี ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระเกษม เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระพิรุณ ทินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสินสิริ ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ปติพนธ์ ดารามาศ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระธีระพงษ์ อติลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระวัชรชัย มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวิสิทธิ์ คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวรวุฒิ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระกิตรวัช วรคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระปลัดชาญวิทย์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2567

พระกิตติภูมิ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด