เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02711101001

ชื่อวัด
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม ปี 2548

ที่อยู่
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง

เลขที่
28

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านมะขามเตี้ย

เขต / อำเภอ
ด่านมะขามเตี้ย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71260

เนื้อที่
25 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
081-2933222

จำนวนเข้าดู : 694

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:53:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:51:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านท่าพลับ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่เศษ อาณาเขตทิศเหนือติดโรงเรียนบ้านท่าพุ ทิศใต้ติดที่ดินของนางอุไร  นาคหล่อ ทิศตะวันออกติดทางหลวงชนบท ทิศตะวันตกติดที่ดินของนายจวง  เชิดกร
วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 โดยมีนายอ้าย  แซ่ลี้ ถวายที่ดินให้เพื่อใช้ในการจัดตั้ง และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านและพระอธิการเนิ้ม  ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ในสมัยนั้นจนได้เป็นวัดเล็กๆ เกิดขึ้นมา หลังจากนั้นได้มีพระภิกษุอีกหลายรูปมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนกระทั่งมาถึงพระครูปลัดประสิทธิ์  รตินฺธโร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และได้ทำการปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆในวัดที่ทรุดโทรมขึ้นใหม่ จนท่านพระครูปลัดประสิทธิ์  รตินฺธโร มรณะภาพลงในปี พ.ศ.2564

รายการพระ

พระหนึ่ง อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระประนอม ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสมศรี ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระเกษม เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระพิรุณ ทินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระสินสิริ ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ปติพนธ์ ดารามาศ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระธีระพงษ์ อติลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระวัชรชัย มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวิสิทธิ์ คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระวรวุฒิ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระกิตรวัช วรคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระอธิการชาญวิทย์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

พระกิตติภูมิ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-06-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น