เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ศรี

รหัสวัด
02720402001

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ศรี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดโพธิ์ศรี

เลขที่
๑๗๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลาม้า

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
11 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0944872111

โทรศัพท์
0858382840

อีเมล์
Nanphat25042526@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 581

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 05:53:40

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:16:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดคลองสาธารณะ
ทิศใต้ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา 
     วัดโพธิ์ศรีตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ เป็นวัดเก่า ไม่ปรากฎหลักฐานนามผู้สร้าง และผู้บริจาคที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร
     การปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามดังนี้
รูปที่ ๑ พระหลำ เขมโก
รูปที่ ๒ พระครูโสภณสุตกิจ พ.ศ. ๒๕๓๔ -๒๕๑๘
รูปที่ ๓ พระครูสิริโพธารักษ์ พ.ศ. ๒๕๑๙
รูปที่ ๔ พระสมุห์ สมจิตร โชติปญฺโญ

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (179.05 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์สมจิตร โชติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาพรชัย ชยเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

กฤษดา กิตติฐาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระเฉลิมพล ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีจัดเวียนเทียนวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ทอดผ้าป่าสามัคคี และ หล่อพระประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สารทพวน

วันที่จัดงาน : 26-08-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

ประเพณีกำฟ้าวัด...

วันที่จัดงาน : 04-02-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

รูปเหมือนพระครุ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

วิหารพระแก้ว ๓ ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทั่วถิ่นแดนไทย ...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สาระธรรม

ตัณหา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 117 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดโพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

บ้านโพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ศีล ๕ วัดโพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด