เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8533 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9075 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7363 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการเอกชัย จีนสุขแสง

ฉายา
ฐิตโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 30

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:06:15

ข้อมูลเมื่อ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:54:20

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระเอกชัย จีนสุขแสง ฉายา ฐิตโสภโณ วิทยฐานะ พ.ม.  เกิดวัน วัน พุธ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๙๒
อุปสมบท
ณ วัดหนองกระถิน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ วัดหนองกระถิน
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิริยสุวรรณคุณ วัดโค้งบ่อแร่
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ วัดหนองหลวง
ปัจจุบัน
จำพรรษาอยู่ที่วัดทัพตาแทน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

การปกครอง
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดทัพตาแทน

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557