เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกาะแก้ววนาราม

รหัสวัด
02711002014

ชื่อวัด
วัดเกาะแก้ววนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน เมษายน ปี 2555

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 06 เดือน มีนาคม ปี 2557

ที่อยู่
บ้านหนองเด่น

เลขที่
189

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโสน

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 509

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:20:19

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:18:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเกาะแก้ววนาราม
ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
วัดเกาะแก้ววนารามเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยการนำของพระครูวิบูลโพธิธรรม (หลวงปู่น่วม นาถสีโล)      วัดโพธิศรีเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์ และครอบครัวอารยางกูร (โรงสีไฟบ้านกร่าง,ไร่พิมพ์ใจ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งชาวหมู่บ้านหนองเด่น (เกาะแก้ว) หมู่ที่ ๔ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป   โดยมีพิธีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๓ วัดเกาะแก้ววนาราม  สร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงคุณพ่อห่ง และคุณแม่สงวนอารยางกูร
ผู้เป็นบิดา - มารดา ของครอบครัวอารยางกูร  ซึ่งประกอบด้วยบุตรธิดา ๑๑ คน อันได้แก่
​๑.นางสนิท  อารยางกูร(แซ่ลี้)​
​๒.นายไฉน  อารยางกูร​​
​​๓.นายอดุลย์  อารยางกูร​
​๔.นายนิคม  อารยางกูร​​
​๕.นางอัมพร  โอบชนธีร์​​
​๖.นายประสงค์ อารยางกูร​
​๗.นายประสาร อารยางกูร​​
​๘.นางสุมาลี สารวิทย์​
​๙.นายปรีชา  อารยางกูร​
​๑๐.นายสมนึก อารยางกูร​
​๑๑.นายประกิจ อารยางกูร​

​สำหรับความเป็นมาและการดำริสร้างวัดเกาะแก้ววนาราม  เริ่มจากครอบครัวอารยางกูร ซึ่งมีคุณพ่อห่ง และคุณแม่สงวนเป็นประธานนั้น  เมื่อสมัยที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  และมีความเลื่อมใสต่อพระเถราจารย์หลาย ๆ รูป อาทิเช่น หลวงปู่กาบ วัดจรรย์ ,หลวงปู่เจริญ วัดธัญญวารี  แต่พระเถราจารย์รูปสำคัญ ที่ก่อเกิดให้มีการสร้างวัดเกาะแก้ววนารามขึ้นมาก็คือ หลวงพ่อหินกอง และลูกศิษย์ของท่านคือ ปู่เฒ่าเพชร(ชมพู) ซึ่งท่านทั้งสองนี้ได้เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและชี้บอกแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณพ่อห่ง  คุณแม่สงวน และลูก ๆ เสมอมา  
จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีชาวบ้านในพื้นที่มาบอกขายที่ดินในบริเวณ หมู่ ๔ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ          จ.กาญจนบุรี ให้กับคุณพ่อห่ง และท่านก็ได้บอกกับลูก ๆ ให้รวมกันซื้อที่ดินดังกล่าวเอาไว้  ซึ่งต่อมาในภายหลังที่ดินแปลงนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่ตั้งของวัดเกาะแก้ววนารามในปัจจุบัน  เมื่อหลังจากท่านทั้งสองได้ล่วงลับไปแล้ว ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๑ ด้วยความรำลึกถึงคุณพ่อห่งและคุณแม่สงวน บรรดาลูกๆ-หลานๆ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และก็ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะสร้างวัดขึ้น  และได้นำความดำริดังกล่าวเข้าขอคำปรึกษา และได้นิมนต์ให้พระครูวิบูลโพธิธรรม    (หลวงปู่น่วม  นาถสีโล)  วัดโพธิศรีเจริญ  ต.บ้านกร่าง  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมสร้างวัดดังกล่าวนี้ขึ้น  โดยได้กำหนดให้วัดมีชื่อว่า “วัดเกาะแก้ววนาราม” และให้มีลูกแก้วพร้อมแท่นเสมาธรรมจักรซึ่งทำมาจากหินทราย ตั้งบนเกาะกลางน้ำเป็นสัญลักษณ์  สาเหตุที่ให้มีการตั้งชื่อว่า “วัดเกาะแก้ววนาราม”นั้น  ก็เพราะที่ดินในส่วนดังกล่าวเป็นเคยที่รกร้าง และไม่สามารถทำมาหากินได้เหมือนที่ดินอื่นๆทั่วไป  เพราะเมื่อได้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นพืชไร่อันใดก็ตามแล้ว  ก็มักจะมีเหตุอันเป็นไปให้เสียหายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามใจที่ปราถนา หลายครั้งหลายคราจนเป็นที่น่าอัศจรรย์  และยังมีเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ  เมื่อถึงคราวหน้าน้ำหลากของทุกๆปี  พื้นที่บริเวณตรงส่วนนี้ก็จะขังนองเต็มไปด้วยน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาจากพื้นที่สูงทางทิศตะวันตก  แต่ในส่วนของพื้นที่ที่มีการสร้างวัดในปัจจุบันนั้นไม่ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแต่อย่างใด และไม่ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนก็ตามน้ำที่ตกลงในพื้นที่ตรงส่วนที่เป็นวัดนี้  จะไหลรวมเป็นรางน้ำแล้วหายลงสู่หลุมซึ่งมีลักษณะเป็นปล่องลึกและไม่ปรากฏน้ำที่ว่านั้นไหลลงและรวมอยู่ ณ.ที่ได  ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงฤดูหน้าน้ำพื้นที่จึงมีลักษณะเป็นเกาะที่ลอยเด่นอยู่กลางน้ำอย่างนั้นเอง จึงเป็นที่มาของคำว่า  “เกาะแก้ว”  และด้วยเหตุว่าพื้นที่ตรงนี้เคยรกร้างว่างเปล่าจากการทำกิน  จึงมีลักษณะเป็นป่ารกในครั้งก่อนจึงได้นำเอาความหมายนี้มาเติมต่อท้ายเป็นคำสนธิว่า  “วนาราม”  (วะนะ แปลว่า  ป่า) + (อาราม แปลว่า วัดหรือที่อยู่ของนักบวช) ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นที่มาของคำว่า  “ วัดเกาะแก้ววนาราม “

ครั้นเมื่อเริ่มก่อสร้างวัดเกาะแก้ววนาราม  ครอบครัวอารยางกูรก็ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ และเงินค่าก่อสร้างจำนวนหนึ่ง  พร้อมกันนั้นยังได้มีชาวบ้านในละแวกไกล้เคียงโดยการนำของคุณพ่อสำรวย(ปุ้ย) -คุณแม่เพียว สวนสมบูรณ์ และชาวหมู่บ้านทั่วๆไปโดยรอบ  อีกทั้งบรรดาคณะศิษย์หลวงพ่อหินกอง / คณะศิษย์ของพระครูวิบูลโพธิธรรม / รวมไปจนถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคสร้างซึ่งในครั้งแรกเป็นได้แค่เพียงสำนักสงฆ์  โดยมีกระท่อมไม้ใช้เป็นกุฏิพักชั่วคราว   และมีศาลาเอนกประสงค์ใช้สำหรับประกอบสังฆกรรม  ขณะนั้นพระครูวิบูลโพธิธรรมได้นิมนต์พระภิกษุสองรูปคือ พระอาจารย์วันชัย ญาณวโร (อดีตเจ้าสำนักสงฆ์) และพระอาจารย์สุพจน์ ปภากโร(พระอาจารย์แดง) ได้มาอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์เกาะแก้ววนาราม

การดำเนินการก่อสร้างนับตั้งแต่ได้วางศิลาฤกษ์  ซึ่งได้ใช้งบประมาณที่มาจากเงินบริจาคของครอบครัวอารยางกูร และเงินที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วทุกสารทิศ ใช้เวลาก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงได้รับประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า  “ วัดเกาะแก้ววนาราม ”  โดยมีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา              ในวันที่  ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗  รวมเวลาก่อสร้าง ๑๓ ปี
 
สำหรับการบริหารและการปกครองมีรายนามเจ้าสำนักสงฆ์-เจ้าอาวาส คือ
 
๑. พระอาจารย์วันชัย ญาณวโร  (อดีตเจ้าสำนักสงฆ์)​

๒. พระอธิการประวิทย์  ปวฒฺฑโน (๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

รายการพระ

พระอธิการประวิทย์ ปวฒฺฑโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด