เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังจรเข้

รหัสวัด
02720304004

ชื่อวัด
วัดวังจรเข้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2547

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านวังจรเข้

เลขที่
333

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
องค์พระ

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
17 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0852455165

จำนวนเข้าดู : 552

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:41:07

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 18:08:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวังจรเข้
วัดวังจระเข้ ตั้งอยู่ที่บ้านวังจระเข้ เลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ 6  ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่
วัดวังจระเข้เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2544 โดยผู้ใหญ่ทอม  สีสุก ร่วมกับพระครูใบฎีกาสำรอง  กิตฺติภทฺโท ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากผู้ใหญ่ทอม  สีสุก จำนวน 17 ไร่ สมัยนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ร่วมกันทำบุญ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 วัดวังจระเข้ได้รับอนุญาตประกาศตั้งวัด  และได้แต่งตั้งพระครูใบฎีกาสำรอง  กิตฺติภทฺโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ต่อมาท่านได้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในเขตอำเภอด่านช้าง ในปี พ.ศ.2550จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ทางคณะกรรมการจึงได้นิมนต์ท่านพระอธิการลิ๊ด  ยติกโร ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด และได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญ จนถึงปี พ.ศ. 2553 ท่านได้มรณภาพลง จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงอีกครั้ง ทางคณะกรรมการจึงได้นิมนต์พระรชต  ทีปวํโส มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและท่านได้เริ่มซ่อมแซมอาคารเสนาสนะภายในวัดสืบต่อเรื่อยมา
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสวัด ดังต่อไปนี้

  1. พระครูใบฎีกาสำรอง   กิตฺติภทฺโท       พ.ศ. 2544 – 2549
  2. พระอธิการอู๋ซิน  ขนฺติโก        พ.ศ. 2523 – 2559
  3. พระอธิการจรูญ  อนาลโย      พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (222.08 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการรชต ทีปว็โส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 224 ครั้ง

วัดประชารัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 354 ครั้ง

สวดมนต์ทุกเย็นวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยักษ์

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 99 ครั้ง

หลวงพ่อไม้ไหญ่

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

โอวาทคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 01-04-2565

เปิดดู 1186 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ผลิตสื่อธรรมมะ ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รับ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 01-04-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด