เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

รหัสวัด
02720602007

ชื่อวัด
วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านลวด

เลขที่
2

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสาหร่าย

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
8 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 665

ปรับปรุงล่าสุด : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 13:57:32

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 19:52:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม   ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์  กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง นอกจากนี้ยังมีฌาปนสถาน ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ปรางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด) ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ สันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้ร้างพระภิกษุลง  ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จึงได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ มีการปกครองดังนี้ ๑ พระอธิการวิชัย  ๒ พระอธิการไสว สุรเตโช ๓ พระอธิการเกรอฤทธิ์  ชุตินฺธโร ๔ พระสมชาย วชิรวํโส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสมชาย วชิรวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญรวมญาติ

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

เปิดดู 53 ครั้ง

กิจกรรมวัดบ้านลวด

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์เย็น

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อใหญ่

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 307 ครั้ง

พระประธานหอสวดม...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความทุกข์กับควา...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สาระธรรม

สุภาษิตวัดบ้านลวด

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1388 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ปัญญาย่อมเหนือก...

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านลวด

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ตู้พระไตรปิฎก

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรม 5 ส.

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด