เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดการ้อง

รหัสวัด
02720117003

ชื่อวัด
วัดการ้อง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2457

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน กันยายน ปี 2519

ที่อยู่
บ้านดอนระกำ

เลขที่
19

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนแตง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
32 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0851268293

โทรศัพท์
035460111

อีเมล์
watkarong19@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 1251

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2567 21:27:36

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:58:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           วัดการ้อง  ตั้งอยูู่ที่บ้านดอนระกำ  เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    

         วัดการ้อง ตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2457 โดย สถานที่ตั้งวัด บริเวณนี้สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นวัดเก่ามาก่อนแล้วถูกทิ้งร้างไป สิ่งที่พึงเห็นเป็นเค้ามูลปรากฏหลักฐานคือมีซากกองอิฐ ซึ่งแต่ก่อนยังพอมีสัณฐานให้เห็นมีลักษณะเป็นวิหารหรือโบสถ์เก่าแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงเนินดิน พบหินทรายแดงมีลักษณะคล้ายใบเสมาและยังพบพระพุทธรูปหินทรายขาวและแดงซึ่งถ้าดูจากลักษณะแล้วจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายอีกจำนวนมากแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง เพราะชาวบ้านและเจ้าอาวาสในสมัยก่อนขาดความรู้ในด้านการอนุรักษ์ และยังมีผู้แอบอ้างส่วนราชการนำรถมาขนย้ายออกไปจำนวนมากจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันมา ชื่อ วัดการ้อง มีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา มีมูลเหตุมาจากเด็กชายแก้ว ซึ่งเป็นบุตรของยายเกตุ คหบดีผู้มั่งคั่งในสมัยนั้น ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนสรรพวิชาจากเกจิอาจารย์ต่าง ที่ธุดงค์ผ่านไปมา ได้มาเสียชีวิตลงบริเวณนี้ ผู้เป็นแม่คือยายเกตุและชาวบ้านตามหาเท่าไรก็ไม่พบ จนได้ยินเสียงนกการ้องจึงเดินตามเสียงการ้องที่ส่งเสียงจึงมาพบศพ บริเวณ ณ ที่แห่งนี้ ยายเกตุและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเป็นวัดขึ้นมาเพื่ออุทิศให้ โดยเรียกชื่อว่า วัดการ้อง มาตั้งแต่ก่อนและได้ถูกทิ้งร้างไป เนื่องจากภัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สอง มายุคหลังราวก่อน พ.ศ. 2457 หลวงพ่อแจ้ง ได้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายขาวลาวที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแถบนี้มาทำการก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่และได้รับการตั้งวัด ในปี พ.ศ. 2457 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2519 ดยมีเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้


ปูชนียวัตถุและสิ่งสำคัญกายในวัดการ้อง

         อุโบสถสองชั้น ชั้นบน ประดิษฐานพรอบรมสารีริกธาตุ  พระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว และพระอัครสาวก 2 องค์ มีพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองและเชียงแสน  หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว 2 องค์ หลวงพ่อเหลือ หน้าตักกวัาง 19 นิ้ว 1 องค์
        
อุโบสถชั้นล่าง มีพระพุทธรูปปรักหักพังสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวจำนวน 13 องค์ ภาพปูนปันสดบรรยายนรกภูมิ ในไตรภูมิพระร่วง  จำนวน 16 ภาพ และยังมีรูปปูนปั้นสดเทวดาพระเกตุ พระมาลัยไปรดสัตว์นรกและพระยายมราชภาคเทวดา
         
วิหารจัตุรมุข   มีพระแก้วมรกตจำลองเป็นพระประธานภายในวิหารพระปูนปั้นหลวงพ่อเณรแก้ว 1 องค์ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎ และพระพุทธรูปปูนปั้นสด อีก 4 องค์ ที่พระปลัดอิศรา ญาณโร อดีตเจ้าอาวาสได้สร้างขึ้นได้แก่ พระยศ พระชัย พระทันใจ พระสำเร็จ รูปเหมือนพระอธิการวิจิตร  ฐิตลาโภ  เจ้าอาวาสลำดับที่ 11 ผู้ริเริ่มพัฒนาวัดหลังจากเสื่อมโทรมมาเป็นเวลานาน รูปเหมือนพระปลัดอิศรา ญาณโร เจ้าอาวาส  ลำดับที่ 12 เกจิอาจารย์ผู้เป็นต้นตำรับผ้ายันต์สารพัดกันที่โด่งดังในปี 2555
       
วิหารหลวงพ่อโสธรจำลอง  ซึ่งสร้างขึ้นบริเวณเนินดินที่สันนิษฐานไว้ว่าเป็นวิหารหรืออุโบสถเก่าตามประวัติวัดที่เล่าสืบต่อกันมา

 
ทำเนียบเจ้าอาวาส
1. พระอาจารย์แจ้ง                                 9. พระครูวินัยธรบุญทรง ปคุโน
2. พระอาจารย์จำปี                                       พ.ศ.2518-2540
3.พระอาจารย์มวล                                 10.พระอาจารย์พิศิษฐ์
4. พระอาจารย์เล็ก                                      พ.ศ. 2540- 2541
5.พระอาจารย์พุด                                   11.พระอธิการวิจิตร ฐิตลาโภ
6. พระอาจารย์หวน                                     พ.ศ.2542-2550
7.พระอาจารย์อุ่น                                   12.พระปลัดอิศรา ญาณอโร
8.พระอาจารย์เพิ่ม                                      พ.ศ.2551 -2555
                                                      13. พระปลัดเขตขันฑ์  อิสสโร                            
                                                               พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน

                      

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (219.94 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : สำเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา (170.93 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบทะเบียนวัด (316.44 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระวินัย วินโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2566

พระคมสัน สีลภูสิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระเจษฎา ธนปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

พระมัน สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

สามเณรวันชัย เคนมา

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

สามเณรศรัทธา คนงานดี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

สามเณรนฤพันธ์ พูลสวัสดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2567

นายสะอาด แผนสมบูรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 61 ครั้ง

ทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 51 ครั้ง

ปฏิทินงานประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 34 ครั้ง

โครงการปฎิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

ปฏิทินงานประจำปี พุทธศักราช 2566

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 168 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 413 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลออกพรรษา ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 187 ครั้ง

เทศกาลสารทลาว (...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 325 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 166 ครั้ง

วิหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 1007 ครั้ง

พระพุทธรูปหินทร...

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 622 ครั้ง

พระพุทธรูปภายใน...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 86 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมโอสถ

ข้อมูลเมื่อ 11-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

ข่าวในพระราชสำน...

ข้อมูลเมื่อ 11-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

พุทธชัยมงคลคาถา...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 161 ครั้ง

พุทธชัยมงคลคาถา...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 188 ครั้ง

สุพรรณบุรี ชาวน...

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 179 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์วั...

ข้อมูลเมื่อ 20-11-2564

เปิดดู 293 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมโอสถ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 2523 ครั้ง

ธรรมะกับCOVID-19

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

หนังสือสวดมนต์วัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 1521 ครั้ง

หนังสือสวดมนต์แปลวัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 1113 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมโอสถ

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

ความสามัคคี

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 347 ครั้ง

นานาสาระ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

โอวาทธรรม

ประเภทไฟล์ : rar

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมวัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดการ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร
โทร. 0851268293

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 7250418459
ชื่อบัญชี วัดการ้อง (กองทุนก่อสร้างและบูรณะวัด)

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดการ้อง