เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8533 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9075 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7363 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดการ้อง

รหัสวัด
02720117003

ชื่อวัด
วัดการ้อง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2457

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน กันยายน ปี 2519

ที่อยู่
บ้านดอนระกำ

เลขที่
19

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนแตง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
31 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0851268293

โทรศัพท์
035460111

อีเมล์
watkarong19@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 618

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 15:26:29

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:58:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           วัดการ้อง  ตั้งอยูู่ที่บ้านดอนระกำ  เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย    

         วัดการ้อง ตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2457 โดย สถานที่ตั้งวัด บริเวณนี้สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นวัดเก่ามาก่อนแล้วถูกทิ้งร้างไป สิ่งที่พึงเห็นเป็นเค้ามูลปรากฏหลักฐานคือมีซากกองอิฐ ซึ่งแต่ก่อนยังพอมีสัณฐานให้เห็นมีลักษณะเป็นวิหารหรือโบสถ์เก่าแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงเนินดิน พบหินทรายแดงมีลักษณะคล้ายใบเสมาและยังพบพระพุทธรูปหินทรายขาวและแดงซึ่งถ้าดูจากลักษณะแล้วจะเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายอีกจำนวนมากแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง เพราะชาวบ้านและเจ้าอาวาสในสมัยก่อนขาดความรู้ในด้านการอนุรักษ์ และยังมีผู้แอบอ้างส่วนราชการนำรถมาขนย้ายออกไปจำนวนมากจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันมา ชื่อ วัดการ้อง มีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา มีมูลเหตุมาจากเด็กชายแก้ว ซึ่งเป็นบุตรของยายเกตุ คหบดีผู้มั่งคั่งในสมัยนั้น ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนสรรพวิชาจากเกจิอาจารย์ต่าง ที่ธุดงค์ผ่านไปมา ได้มาเสียชีวิตลงบริเวณนี้ ผู้เป็นแม่คือยายเกตุและชาวบ้านตามหาเท่าไรก็ไม่พบ จนได้ยินเสียงนกการ้องจึงเดินตามเสียงการ้องที่ส่งเสียงจึงมาพบศพ บริเวณ ณ ที่แห่งนี้ ยายเกตุและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเป็นวัดขึ้นมาเพื่ออุทิศให้ โดยเรียกชื่อว่า วัดการ้อง มาตั้งแต่ก่อนและได้ถูกทิ้งร้างไป เนื่องจากภัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สอง มายุคหลังราวก่อน พ.ศ. 2457 หลวงพ่อแจ้ง ได้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายขาวลาวที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแถบนี้มาทำการก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่และได้รับการตั้งวัด ในปี พ.ศ. 2457 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2519 ดยมีเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้


ปูชนียวัตถุและสิ่งสำคัญกายในวัดการ้อง

         อุโบสถสองชั้น ชั้นบน ประดิษฐานพรอบรมสารีริกธาตุ  พระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว และพระอัครสาวก 2 องค์ มีพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองและเชียงแสน  หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว 2 องค์ หลวงพ่อเหลือ หน้าตักกวัาง 19 นิ้ว 1 องค์
        
อุโบสถชั้นล่าง มีพระพุทธรูปปรักหักพังสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวจำนวน 13 องค์ ภาพปูนปันสดบรรยายนรกภูมิ ในไตรภูมิพระร่วง  จำนวน 16 ภาพ และยังมีรูปปูนปั้นสดเทวดาพระเกตุ พระมาลัยไปรดสัตว์นรกและพระยายมราชภาคเทวดา
         
วิหารจัตุรมุข   มีพระแก้วมรกตจำลองเป็นพระประธานภายในวิหารพระปูนปั้นหลวงพ่อเณรแก้ว 1 องค์ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎ และพระพุทธรูปปูนปั้นสด อีก 4 องค์ ที่พระปลัดอิศรา ญาณโร อดีตเจ้าอาวาสได้สร้างขึ้นได้แก่ พระยศ พระชัย พระทันใจ พระสำเร็จ รูปเหมือนพระอธิการวิจิตร  ฐิตลาโภ  เจ้าอาวาสลำดับที่ 11 ผู้ริเริ่มพัฒนาวัดหลังจากเสื่อมโทรมมาเป็นเวลานาน รูปเหมือนพระปลัดอิศรา ญาณโร เจ้าอาวาส  ลำดับที่ 12 เกจิอาจารย์ผู้เป็นต้นตำรับผ้ายันต์สารพัดกันที่โด่งดังในปี 2555
       
วิหารหลวงพ่อโสธรจำลอง  ซึ่งสร้างขึ้นบริเวณเนินดินที่สันนิษฐานไว้ว่าเป็นวิหารหรืออุโบสถเก่าตามประวัติวัดที่เล่าสืบต่อกันมา

 
ทำเนียบเจ้าอาวาส
1. พระอาจารย์แจ้ง                                 9. พระครูวินัยธรบุญทรง ปคุโน
2. พระอาจารย์จำปี                                       พ.ศ.2518-2540
3.พระอาจารย์มวล                                 10.พระอาจารย์พิศิษฐ์
4. พระอาจารย์เล็ก                                      พ.ศ. 2540- 2541
5.พระอาจารย์พุด                                   11.พระอธิการวิจิตร ฐิตลาโภ
6. พระอาจารย์หวน                                     พ.ศ.2542-2550
7.พระอาจารย์อุ่น                                   12.พระปลัดอิศรา ญาณอโร
8.พระอาจารย์เพิ่ม                                      พ.ศ.2551 -2555
                                                      13. พระปลัดเขตขันฑ์  อิสสโร                            
                                                               พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน

                      

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสือรับรองสภาพวัด (219.94 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : สำเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา (170.93 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบทะเบียนวัด (316.44 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2565

พระวินัย วินโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2566

สามเณรวันชัย เคนมา

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

สามเณรศรัทธา คนงานดี

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

สามเณรนฤพันธ์ พูลสวัสดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

นายคมสัน คุ้มพันธ์แย้ม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

นายสะอาด แผนสมบูรณ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานประจำปี พุทธศักราช 2566

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 13 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 337 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

โครงการเข้าวัดปฏิตบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 90 ครั้ง

ตักบาตรเหรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 1018 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลออกพรรษา ...

วันที่จัดงาน : 10-10-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

เทศกาลสารทลาว (...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

ประเพณีสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทง

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 129 ครั้ง

วิหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 334 ครั้ง

พระพุทธรูปหินทร...

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 172 ครั้ง

พระพุทธรูปภายใน...

ข้อมูลเมื่อ : 20-11-2564

เปิดดู 51 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมโอสถ

ข้อมูลเมื่อ 11-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ข่าวในพระราชสำน...

ข้อมูลเมื่อ 11-03-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

พุทธชัยมงคลคาถา...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

พุทธชัยมงคลคาถา...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

สุพรรณบุรี ชาวน...

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 128 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์วั...

ข้อมูลเมื่อ 20-11-2564

เปิดดู 267 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมโอสถ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 1130 ครั้ง

ธรรมะกับCOVID-19

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

หนังสือสวดมนต์วัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 667 ครั้ง

หนังสือสวดมนต์แปลวัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 765 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมโอสถ

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ความสามัคคี

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 175 ครั้ง

นานาสาระ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

โอวาทธรรม

ประเภทไฟล์ : rar

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมวัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น