เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งตลิ่งชัน

รหัสวัด
02720907006

ชื่อวัด
วัดทุ่งตลิ่งชัน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านทุ่งตลิ่งชัน

เลขที่
1

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
บ้านทุ่งตลิ่งชัน

แขวง / ตำบล
หนองโอ่ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
21 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

มือถือ
081 - 9860043 , 085 - 1922001

จำนวนเข้าดู : 946

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 20:47:22

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 22:44:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

� � � � � �วัดทุ่งตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑ หมู่ ๗ บ้านทุ่งตลิ่งชัน ต.หนองดอ่ง� อ. อุ่ทอง จ. สุพรรรบุรี 72160� อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภออุ่ทอง เยื่องกับ วิทยลัยการอาชีพอุ่ทอง / อบต.หนองโอ่ง
� � � � � �โดย ได้รับบริจาคที่ดินท้องทุ่งนาจาก กำนันชม� นิลเพชร จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างโดยกำนันชม ฯ พร้อมชาวบ้านโคกสำโรง และบ้านทุ่งตลิ่งชัน ช่วยกันก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ และได้ทำการขออนุญาตจัดตั้งวัดขึ้น โดยได้รับรองสภาพวัด ใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยการดูแลของท่านกนันชม ฯ และชาวบ้านทุ่งตลิ่งชันเป็นต้นมา จนเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๘๖ ท่านกำนันชม ฯ ได้ถึงแก่กรรม จึงทำวัดขาดคนดูแล พระไม่มีจำพรรษา จึงกลายเป็นวัดร้าง โดยมี พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ (อาจารย์ขา วัดดอนคา สมัยนั้น) รักษาการดูแล
� � � � � � ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ชาวบ้านทุ่งตลิ่งชัน โดยการนำของ นายสมชาย นายสังวาลย์� แก้วงษา,นาเล็ก นายสง่า หล่ำจรูญ และผู้ใหญ่บุญยืน รอไกรเพชร และพระอาจารย์เที่ยง� ปณฺทิโต และ อาจารย์บุญ ได้พากันจัดบูรณะปฎิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ จากวัดร้าง ยกขึ้นเป็นวัดฯได้รับอนุญาติจากกรมการศาสนาในปี ๒๕๑๕ และได้หารายได้มาก่อสร้างกุฎิ ศาลา และอุโบสถ ต่อมา พร้อมทั้งขอรับวิสงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๓๓ โดยมีพระคูโสภณโพธิมัณฑ์ รักษาการฯ ต่อมาได้ตั้งพระอธิการสมบุญ� เตชวโร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่านได้ชราภาพมาก ลูก จึงขอพาท่านกลับบ้านเพื่อไปดูแล และยกเป็น เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ และได้แต่งตั้ง พระครูวินัยธรจาตุรงค์ (อ.มุนี)� ธมฺมกาโม ผจร.วัดโคกสำโรง เลขา จต.หนองโอ่ง เขต ๑ มาเป็นเจ้าาอาวาส เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงถึง ปัจจุบัน
� � � � � � ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีคุณแม่ทองย้อยได้บริจาคที่ดินที่ติดวัดจำนวน ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา ให้กับทางวัด ฯ จึงได้ที่ดินเป็นของ วัดในปัจจุบัน รวม� ๒๑ ไร่� ต่อมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดงานผูกพัทธสีมา ฯ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้จัดแผนฝังของวัดใหม่ให้เป็นระเบียบ จึงปัจจุบันมีเสนาสนะครบถ้วน พร้อมทั้ง มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษา ๑๔ - ๑๕ รูป� ทุกปี �

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : เอกสารรับรองสภาพวัด (54.8 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : เอกสารตราตั้งเจ้าอาวาส (233.66 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : เอกสารพระราชทานวิสุงครามสีมา (112.18 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูวินัยธรจาตุรงค์ ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสมุห์ภาคภูมิ ภูริญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2567

พระทรงยศ ยติโก

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสวรรค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระทวี อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระมานะ กิจฺจทโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระธนกฤต ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2567

สามเณรธนพันธ์ โคควาง

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระพงศกร รติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์ระดับตำบลหนองโอ่ง

ข้อมูลเมื่อ : 19-09-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

โครงการพหุพาคี

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

เชิญชวนเข้าวัด.สะสมเสบียงบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 679 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียน̴...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระสิวลี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

หลวงพ่อวัดไร่ขิ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 379 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ฝึกฝนจิต... แก้...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ปิดทองวัดทุ่งตล...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 166 ครั้ง

การสะสมบุญ̴...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

บุญนำความสุข

ข้อมูลเมื่อ 13-02-2565

เปิดดู 217 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะวันระนิด

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

ธรรมะวัดระนิดจากวัดทุ่งตลิ่งชัน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

ธรรมะวันระนิด

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

บุญคือของจริง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 709 ครั้ง

ธรรมะ​วันระนิด

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 288 ครั้ง

ธรรมะ​เตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 233 ครั้ง

ข้อคึดธรรมมะ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1135 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อดทน.. ทำให้คนแ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ข้อคึด.. ก่อนตา...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 342 ครั้ง

ข้อคึดฝีกจิต.ปล...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

ข้อคึด.. สายบุญ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดทุ่ง​ตลิ่งชัน​

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด