เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจินดาราม

รหัสวัด
02730612001

ชื่อวัด
วัดจินดาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2445

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2450

ที่อยู่
บ้านตลาดจินดา

เลขที่
85

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตลาดจินดา

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
31 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0810195854

โทรศัพท์
034981319

Fax
034981319

อีเมล์
ddiend4@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1900

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 10:18:33

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:25:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดจินดาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ใน ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วัดจินดารามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2443 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ (อี้ กรรณสูต) ได้ซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด ตามแผนที่โบราณได้ออกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดจินดา ฉบับที่ 2 สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2468 เรียกว่า วัดใหม่ตลาดจินดา หรือ วัดปลายคลองจินดา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2450 ปัจจุบันมีพระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 10  ท่านได้บริหารจัดการบูรณะวัดขึ้นใหม่ทั้งโบสถ์และที่พักของพระสงฆ์ ด้านการศึกษา ได้ให้ทางราชการใช้ที่ดินของวัดตั้งโรงเรียนวัดจินดารามตั้งแต่ พ.ศ. 2477 โดยในระยะแรกโรงเรียนได้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เล่าเรียน

วัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัย ที่รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานผ่านพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ นำมาถวายวัดจินดารามเมื่อ พ.ศ.2445 มีการจัดงานปิดทองสมโภชเป็นประจำทุกปี

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.47 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ครุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระปลัด มาโนช สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระใบฎีกา จตุพร จิตฺตกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระครูใบฎีกา ถวิล ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระชัยศรี ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระเค้า สุทโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระศุภชัย อภิปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2567

พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

พระมหาธวินท์รภัส ธมฺมธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2567

พระภูรสุวิชน์ ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2566

พระชญานิน อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2567

พระเกรียงศักดิ์ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2567

นายปรีดา แจ่มโกมัย

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดจินดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดจินดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2565

เปิดดู 261 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดจินดาราม ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาส พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ครุธมฺโม
โทร. 0810195854

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 7010407231
ชื่อบัญชี วัดจินดาราม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดจินดาราม