เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจินดาราม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดจินดาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2445

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2445

ที่อยู่
บ้านตลาดจินดา

เลขที่
85

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
พระประโทณ-บ้านแพ้ว

แขวง / ตำบล
ตลาดจินดา

เขต / อำเภอ
สามพราน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73110

เนื้อที่
31 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0810195854

โทรศัพท์
034981319

Fax
034981319

อีเมล์
ddiend4@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 668

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 15:47:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:25:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดจินดาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ใน ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วัดจินดารามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2443 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ (อี้ กรรณสูต) ได้ซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้างวัด ตามแผนที่โบราณได้ออกสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดจินดา ฉบับที่ 2 สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2468 เรียกว่า วัดใหม่ตลาดจินดา หรือ วัดปลายคลองจินดา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2450 ปัจจุบันมีพระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 10  ท่านได้บริหารจัดการบูรณะวัดขึ้นใหม่ทั้งโบสถ์และที่พักของพระสงฆ์ ด้านการศึกษา ได้ให้ทางราชการใช้ที่ดินของวัดตั้งโรงเรียนวัดจินดารามตั้งแต่ พ.ศ. 2477 โดยในระยะแรกโรงเรียนได้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เล่าเรียน

วัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสุโขทัย ที่รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานผ่านพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามรามภักดีพิริยะพาหะ นำมาถวายวัดจินดารามเมื่อ พ.ศ.2445 มีการจัดงานปิดทองสมโภชเป็นประจำทุกปี

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.47 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ครุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-01-2565

พระมาโนช สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระชัยศรี ปุญฺญกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเค้า สุทโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระใบฎีกาจตุพร จิตฺตกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระครูใบฎีกาถวิล ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระศุภชัย อภิปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระทองล่าม ฐานงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระมหาอาทิตย์ อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระธวัชชัย ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระมหาธวินท์รภัส ธมฺมธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระภูรสุวิชน์ ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระธนพร กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

พระวรวุฒิ ฐานสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระกิตติพงษ์ รตนญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

พระศิวกร พฺรหฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

นายปรีดา แจ่มโกมัย

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดจินดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 30-12-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดจินดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2565

เปิดดู 70 ครั้ง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดจินดาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2564

เปิดดู 565 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น