เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองกระทู้

รหัสวัด
02720713002

ชื่อวัด
วัดหนองกระทู้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม ปี 2518

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 19 เดือน เมษายน ปี 2556

ที่อยู่
-

เลขที่
97

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองบ่อ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
13 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

มือถือ
0895258709

โทรศัพท์
0895258781

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 728

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 11:29:55

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:33:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติโดยสังเขปของวัดหนองกระทู้

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 วัดหนองกระทู้เริ่มตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยพระฉุด นายชะอ้อน สุขพงศ์เผ่า ผู้ใหญ่บุญธรรม พ่อค้า และกำนันสมาน บุญสนอง เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุน โดยตั้งในที่ดินของผู้ใหญ่บุญธรรม พ่อค้า และกำนันสมาน บุญสนอง ในเนื้อที่ ๖ ไร่เศษ โดยให้ชื่อว่า วัดสมานสามัคคีธรรม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับประกาศเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่า วัดหนองกระทู้ตามชื่อหมู่บ้าน ที่ผ่านมา มีเจ้าอาวาส ๓ องค์ องค์ที่ ๑ พระอธิการโกศล ถิรธมฺโม องค์ที่ ๒พระอธิการไพโรจน์ โรจโน และมีสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุ ที่เจ้าอาวาสทั้ง ๒ องค์สร้างคือ หอสวดมนต์ ๑ หลัง โดยกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร และกุฏิ ๓ หลัง. ส่วนเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ องค์ปัจจุบัน พระใบฏีกาจวน ปริปุณฺโณ ท่านมารับตำแหน่งแทนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดตามความจำเป็นที่สมควร คือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้สร้างเมรุเผาศพโดยใช้ถ่าน ๑ หลัง โดยใช้ทุนของญาติโยมชาวบ้านประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ด้วยทุนของญาติโยมชาวบ้าน เป็นเงินประมาณ ๔,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท. ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างกุฏิสงฆ์ ๔ หลัง หลังละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีเจ้าภาพออกทุนให้ เป็นเงินประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สร้างศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ด้วยทุนผู้มีศรัทธา และงบหมู่บ้าน S.M.L. ของหมู่ ๔ และหมู่ ๕ รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทุนของชาวบ้านผู้มีศรัทธาอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทุนปลูกสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท. ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ปลูกกุฏิอีก ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีเจ้าภาพบริจาคให้ ๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และได้สร้างห้องน้ำ ๖ ห้องหลังศาลาเอนกประสงค์ ในราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาทเศษ. ในปีพ.ศ.๒๕๕๐ ปลูกกุฏิเพิ่มอีก ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ใช้งบประมาณ๔๓๓,๐๐๐ บาทเศษ. มีเจ้าภาพบริจาคให้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ จากการใช้ถ่านไม้มาเป็น เมรุปลอดมลภาวะใช้น้ำมัน โดยใช้งบประมาณจากสำนักพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเตาเผา และเงินชาวบ้านอีก ๕๐,๐๐๐ บาท มาปรับปรุงซ่อมแซมตัวเมรุ. มาปรายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มสร้างอุโบสถ ๒ ชั้น ตัวอุโบสถโดยกว้างวัดในร่วมใน ๗ เมตร ยาววัดในร่วมใน ๒๒ เมตร ชั้นล่างกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทุนจากชาวบ้านและผู้มีศรัทธาทั่วไป และได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ทำการผูกพัทธสีมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ต้นปี. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สร้างวิหารหลวงพ่อโพธิ์แก้วขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมที่ทรุดโทรม กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ใช้งบประมาณไป ๘๔๐,๐๐๐ บาท. ในพ.ศ. ๒๕๕๓ ต้นปี ปลูกกุฏิเพิ่มอีก ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร งบประมาณ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ต้นปี ได้สร้างห้องน้ำ ๘ ห้องอยู่ข้างศาลาเอนกประสงค์ ในราคา ๓๓๕,๐๐๐ บาท. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สร้างกุฏิชี ๑ หลัง มีสองห้องนอน หนึ่งห้องครัว ในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้สร้างแท้งน้ำ เป็นโครงเหล็กแป๊บขาว ตามแบบของทางราชการ ( อบต.หนองบ่อ ) สูง ๙ เมตร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สร้างโกดังเก็บของ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเมทัลชีทหนา ๐.๔ มิล ใช้ทุน ๑,๔๙๑,๒๖๙ บาท. ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ต่อครัวท้ายศาลาการเปรียญ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทเศษ. ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ต้นปี ได้สร้างกุฏิ ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นหอฉัน กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ในราคาประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้นปี ได้สร้างโดมหน้าศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ในราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท


ขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดมีที่ดินประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวาแต่เดิมวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ตารางวาและได้ซื้อเพิ่มมาอีก ๕ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และนายศักดิ์ชัย ดอกไม้ศรีจันทร์ ถวายให้อีก ๒ ไร่ ๕๓ ตารางวา ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้นปี ได้ซื้อเพิ่มอีก ๓ งาน ๘๖ ตารางวา เป็นเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท
วัดหนองกระทู้ตั้งแต่ได้รับอนุญาตโดยสมบูรณ์เมื่อ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงปัจจุบัน ทำเนียบเจ้าอาวาส องค์ที่ ๑ พระอธิการโกศล ถิรธมฺโม องค์ที่ ๒พระอธิการไพโรจน์ โรจโน องค์ที่ ๓พระครูมงคลวิบูลกิจ(จวน ปริปุณฺโณ)ดำรงค์ตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๕ องที่๔ พระอธิการรังสรรค์ สุรปญฺโญ ดำรงค์ตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.58 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบก่อตั้งวัด (724.3 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบวิสุงคาม (542.57 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการรังสรรค์ สุรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระสิทธิชัย วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2566

พระโยธิน สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พิธิชัย ศรีภุมมา

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินประจำปี 2566 วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 13 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 31-12-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

ติดป้าประชาสัมพันธ์เรียบร้อย

ข้อมูลเมื่อ : 27-12-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

เปิดดู 1390 ครั้ง

โครงการสาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 2134 ครั้ง

ปฎิทินประจำปี 2565 วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 1396 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนวันมาฆบูชา...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานไต้อุโ...

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

พระพุทธรูปในศาล...

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโพธ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

เปิดดู 708 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พลังบวร(วัดหนอง...

ข้อมูลเมื่อ 12-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

คำสอนธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ 06-03-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พระราชพรมยาน(หล...

ประเภทไฟล์ : docx

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 211 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อโพธิ์แก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

รถวัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด