เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดองค์พระ

รหัสวัด
02720304003

ชื่อวัด
วัดองค์พระ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม ปี 2539

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2540

ที่อยู่
วัดองค์พระ

เลขที่
99

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
องค์พระ

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
17 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

Line
ID 0895213476

มือถือ
089 5213 475

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
suwanjantanivit.kat@mcu.ac.th

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 985

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2567 09:04:20

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 18:06:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดองค์พระ
วัดองค์พระ ตั้งอยู่ที่หนองมะเขือขื่น เลขที่ 99 หมู่ที่ ๙  ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน
อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดป่าชุมชน
ทิศใต้            ติดที่ดินนางสว่าง  อ่อนน้อย
ทิศตะวันออก  ติดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก     ติดกับป่าชุมชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ  มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร
ศาลการเปรียญ มีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 20 เมตร
ศาลาธรรมสังเวช มีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร
กุฎิสงฆ์ทรงไทยสองชั้น มีขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6 เมตร
หอระฆัง  มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7 เมตร
ฌาปนสถาน  มีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร
เมื่อปีพ.ศ. 2524 พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ(สมพงษ์ จฺนฺทสโร) ได้เดินธุดงค์มายังที่หมู่บ้านทุ่งมะกอก มาปักกลดที่หมู่บ้านทุ่งมะกอกและมีชาวบ้านได้อาราธนานิมนต์มาจำวัดที่หมู่บ้านหนองมะเขือขื่นและได้สร้างที่พักชั่วคราวอยู่ประมาณ 3 เดือน ญาติโยมทางวัดตุ๊กตาจังหวัดนครปฐม มารับกลับไปที่วัดตุ๊กตาต้นสังกัดเดิม ต่อมาชาวบ้านญาติโยมหมู่บ้านหนองมะเขือขื่นจึงได้ไปขอหลวงพ่อวัดตุ๊กตาให้พระครูสุวรรณจันทนิวิฐมาจำพรรษาที่พักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองมะเขือขื่น)และได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 เรื่อยมา ต่อมาขอสร้างวัดในชื่อวัดองค์พระและได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2536 ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. พ.ศ.2538 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสวัดดังต่อไปนี้
พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ(สมพงษ์ จนฺทสโร) 2524 ถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : 2 (3.21 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (257.46 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : วัดประชารัฐสร้างสุข (257.46 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ จนฺทสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระนพรัตน์ กนฺตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระสุจิน อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระไตรรัตน์ ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระวีรวุฒิ อินฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระจรูญ อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ก่อสร้างศาลาเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๓๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

หน่วย อปต.

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

เปิดดู 261 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

เปิดดู 133 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

โลกธรรม๘

ข้อมูลเมื่อ : 01-04-2565

เปิดดู 166 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ชุมชนสีขาว

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

สร้างสุขให้ชุมชน

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 01-04-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด