เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองพันเทา

รหัสวัด
02720714006

ชื่อวัด
วัดหนองพันเทา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน มิถุนายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
หนองพันเทา

เลขที่
199

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
13 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0860220477

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 750

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:13:30

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:39:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองพันเทา


         วัดหนองพันเทา  ตั้งอยู่เลขที่ 199 บ้านหนองพันเทา หมู่ที่ 12
ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2503 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 7
โดยมี นายบุญ สุกีวนัส และนายเล็ก สร้อยสุวรรณ เป็นผู้นำสร้าง และนายอุ่น นางลี้ ล้ำเลิศ เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด จำนวน 12 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 -อุโบสถ
 -ศาลาการเปรียญ
 -หอสวดมนต์
 -ศาลาฌาปนสถาน
 -โรงครัว-ห้องคลัง
 -วิหารหลวงพ่อดำ
 -ศาลาเอนกประสงค์
 -กุฏิเจ้าอาวาส-กุฏิสงฆ์
 -ป้ายวัด
 -เมรุ-ห้องน้ำ-ห้องสุขา


     วัดหนองพันเทา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
พ.ศ. 2530
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม   คือ
รูปที่ 1      พระอาจารย์ถม    ฐิตญาโณ
รูปที่ 2      พระปลัดชรินทร์   นิสฺโสโก       เป็น พ.ศ.2523
รูปที่ 3      พระมหาวิทยา     ปญฺญาทีโป    เป็น พ.ศ.2542
รูปที่ 4      พระมหาทศวร     กิตฺติวฑฺฒโน   เป็น พ.ศ.2548
รูปที่ 5      พระครูปลัดประเสริฐ โชติวโร      เป็น พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (183.79 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (190.33 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (171.68 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดประเสริฐ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ สมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระหนึ่งนที เอกวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระเจิม คเวสโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานด้านสาธารณูปการ (ก่อสร้างป้าย)

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

งานกิจกรรมวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2566

เปิดดู 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู 25 ครั้ง

งานด้านสาธารณูปการ

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2566

เปิดดู 10 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญสงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 19 ครั้ง

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 11-10-2564

เปิดดู 22 ครั้ง

เวียนเทียนในวัน...

วันที่จัดงาน : 16-02-2562

เปิดดู 69 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารหลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 260 ครั้ง

อัฐิอดีตเจ้าอาว...

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2565

เปิดดู 26 ครั้ง

เจดีย์สถานบ่อน้...

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ช่วยกันรักษาพระ...

ข้อมูลเมื่อ 06-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองพันเทา

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

วิหารหลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น