เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8387 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8910 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7232 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอินทาราม

ต. หนองขาว อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

พระคมสัน คุณสมฺปนฺโน

วัดเขาน้อย

ต. เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระปลัดเอกกร อตุโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองตะโก

ต. เขาน้อย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2566

พระครูสมุห์บุญมา เขมิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสรรเพชญ

ต. ยายชา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-05-2566

พระอธิการสุรินทร์ สุรินฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คอกวัว

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระมหาช่วง ชุติมนฺตี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเขาชะอางค์

ต. หนองไผ่ อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระปลัดประจักร์ ปภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประชุมสงฆ์

ต. ปากน้ำ อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระครูนันทวันพิทักษ์ สญฺญโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนันทวัน

ต. สระพังลาน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระอธิการวิทยา ปิยธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองอุโลก

ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระมหาสิริพิชญชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ

วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

ต. สระพัฒนา อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูสุวรรณภัทรวงศ์ อติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนมะเกลือ

ต. ดอนมะเกลือ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่สามตำลึง

ต. ไทรงาม อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระสมุห์ อาทิตย์ อธิปญฺโญ

วัดแค

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูปลัดเพลิน ภทฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2565

พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย) คเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

พระครูภาวนาโพธิวงศ์ สุหชฺโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทองเจริญ

ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระสมุห์เพชร ญาณสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวทำนบ

ต. บ้านดอน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง) สุชีโว

วัดอ้อมใหญ่

ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

พระครูวินัยธรมาโนช อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนิเวศน์ปวราราม

ต. โพธิ์พระยา อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2566

พระครูธรรมธรประสิทธิ์ ปสาโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมเหยงคณ์

ต. ท่าระหัด อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระอธิการสมศักดิ์ ธมฺมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์เงิน

ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระครูสมุห์ประมวล ฐิตทินฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไผ่ขวาง

ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระอธิการสมภาพ เขมกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนไก่ดี

ต. ตลาดกระทุ่มแบน อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-12-2564

พระครูสมุห์กฤษฎา สิริสาโร

วัดโพธาราม

ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระปลัดกัลยวรรธน์ กนฺตวีโร

วัดโพธาราม

ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระชนม์ ชาตวีโร

วัดวังตะกู

ต. วังตะกู อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2567

พระครูอนุกูลปัญญาวุธ (ปรีชา) ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธาราม

ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระอธิการชูศักดิ์ ชยานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประชุมชน

ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระอธิการโกศล กตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกกซาง

ต. วังคัน อ. ด่านช้าง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

237 รายการ / 8 หน้า
3
4
5
6
7
8