เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8382 รูป
สามเณร
310 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7226 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดมาบพะยอม

รหัสวัด
02721002001

ชื่อวัด
วัดมาบพะยอม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
วัดมาบพะยอม

เลขที่
100

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองราชวัตร

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
14 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
087-0913312

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 863

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:15:38

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10:44:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ระวัติวัด มาบพระยอม
                    วัดมาบพระยอม (หนองกระเถาว์)  เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ในหมู่บ้านหนองข้าวตากในสมัยนั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕00 พ่ออินทร์ แม่ห่วง ปรึกษาทอง ได้มีศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ให้แก่ วัดมาบพะยอม ชาวบ้านจึงย้าย วัดเดิมมาตั้งในพื้นที่ผืนใหม่ที่ พ่ออิทร์ แม่ห่วง ถวายให้ และชาวบ้านจึงช่วยกันสรา้งเสนาสนะ ให้เกิดขึ้น จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

ลำดับเจ้าอาวาส
๑. พระครูจันทโชตยานุกูล อดีตเจ้าคณะตำบลหนองราชวัตร
๒.  พระภานุพงศ์ ปภสฺสโร  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมาบพะยอม

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิงสุงคามสีมา (113.27 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนด (145.44 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบแต่งตั้งวัด (115.04 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์ ภานุพงศ์ ปภฺสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระบุญชม ปุญญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสมชาย สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระอนันต์ จิรวฒฺฑโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระบุญชู ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ืขอเชิญร่วมทำบุญ วันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 1728 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลงานบุญพิธ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 111 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อยิ้ม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

พระสังกัจจายน์ ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 457 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หลวงปู่ปั่น

ข้อมูลเมื่อ 09-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมหลวงพี่นิว

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 86 ครั้ง

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ปฎิทินวันงานประ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมต์เจริญพระพุทธมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด